Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Viacúčelová športová hala THE GYM, Bratislava

Ide o viacúčelovú športovú halu pôdorysných rozmerov cca 42,5 x 24,5 m a svetlou výškou 8 m. Nosné funkčné využitie objektu zahŕňa športovú časť haly so zázemím pre športovcov. Ide o tréningovú halu pre snowboarding, skateboarding, climbing a pod. a gymnastické a akrobatické prvky týchto športov. Doplnkovými funkciami objektu sú obchod s požičovňou športového vybavenia, priestor recepcie s barom, priestor hľadiska a administratívna časť objektu. Pre športovú časť je vyčlenená plocha cca 700 m2 pre časť zázemia cca 300 m2 na podlažie (2 podlažia). 2 podlažná časť objektu je riešená formou vstavku.

Umiestnenie objektu na pozemok počíta s dvoma etapami výstavby. V prvej riešenej fáze projektu sa uvažuje s umiestnením samotnej haly a potrebnej infraštruktúry k tomuto objektu. Druhá výhľadová fáza projektu rieši vyčlenenie voľných plôch na pozemku pre výstavbu multifunkčného vonkajšieho ihriska a ubytovacieho zariadenia “riders house” pre cca. 60 ľudí (10 dvojlôžkových izieb, 10 štvorlôžkových izieb).


Súbor na stiahnutie:

Top