26

Rokov na trhu

3000

Zrealizovaných projektov

400

Spokojných zákazníkov

11

Celoštátnych ocenení

50

Profesionálov

32

Aktuálne rozpracovných projektov

SLUŽBY

Ponúkame komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo vo všetkých stupňoch investičného procesu a výstavby.

Príprava investičného procesu, konzultačné služby a prieskumy

Proma - Príprava investičného procesu, konzultačné služby a prieskumy

Naša spoločnosť poskytuje poradenské a konzultačné služby vo všetkých oblastiach svojho podnikania. Pre zákazníka vieme takýmto spôsobom zabezpečiť podklady pre projekty, prepočty, prieskumy trhu, hodnotenia, cenové ponuky, prípadne poskytnúť odborné posudky, skúšky, stanoviská, spracovať business plány pre komunikáciu s bankami a pod. V rámci stavebného procesu tiež pre zákazníkov a investorov zabezpečujeme prieskumné práce:

 • pomoc pri vyhľadávaní vhodnej lokality a prieskum ich účelnosti, realizovateľnosti a efektívnosti
 • zistenie majetkových a právnych vzťahov, zmluvných vzťahov a vecných bremien
 • spracovanie business plánu, feasibility study
 • geodetické, geologické a ostatné potrebné prieskumy
 • spracovanie environmentálnej štúdie vrátane EIA

Architektúra a projektovanie

Proma - Architektúra a projektovanie

Klientom ponúkame komplexné architektonické a inžinierske služby od poradenstva cez vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor, autorský dozor až po kolaudáciu. Spracujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrovú dokumentáciu a realizačnú projektovú dokumentáciu. Dominantnou činnosťou našej spoločnosti je v súčasnosti projektovanie priemyselných stavieb, či sa už jedná o novostavby alebo rekonštrukcie. Referencie za posledné takmer tri desaťročia preukazujú naše schopnosti v rôznych oblastiach projektovania a výstavby budov a objektov rôzneho typu a náročnosti. Pre našich klientov projektujeme:

 • priemyselné objekty a haly
 • administratívne a polyfunkčné objekty
 • športové zariadenia- golfové ihriská, štadióny, telocvične, plavárne a vodné parky
 • penzióny a hotely
 • rodinné a bytové domy
 • rekonštrukcia a obnova historických budov a pamiatok

Inžinierske služby

Proma - Inžinierske služby

Pracujeme v oblasti služieb pre investorov, na realizácii stavebných investícií.

Poskytujeme služby v oblasti projektovej činnosti a inžinierskej činnosti, manažmentu investície a riadenia realizácie stavby. Poskytujeme rôzne služby s tým súvisiace.

Od vyhľadania pozemku, komplexnej projektovej prípravy investície, vybavení všetkých potrebných povolení, zastupujeme investora v styku s úradmi a poskytujeme odborné vedenie stavby až po užívacie povolenie. Naše služby sú zamerané tak na súkromné požiadavky zákazníkov, ako aj na rozsiahle projekty a potreby investorov.

Máme odborníkov s vysokou kvalifikáciou s dlhoročnými skúsenosťami v stavebníctve, pomocou ktorých prekonáte ťažkosti spojené s byrokraciou a zložitým postupom pri riešení týchto procesov.

Realizácia stavieb systémom design & build

Proma - Realizácia stavieb systémom design & build

Stavby realizujeme presne podľa prianí zákazníka. Vďaka vlastnej projekcii a mnohým skúsenostiam na všetkých úrovniach výstavby, dokážeme investorom predloženú dokumentáciu doladiť do detailov a ponúknuť kvalitu overenú rokmi skúseností s mnohými spokojnými zákazníkmi. V rámci realizácií klientom ponúkame:

 • služby našej spoločnosti ako EPC alebo EPCM dodávateľa- klientovi zabezpečíme kompletný proces výstavby od projektovania, obstarávanie, inžiniersku činnosť až po výstavbu
 • výber dodávateľov materiálov a prác pre realizáciu stavby
 • realizácia stavby na kľúč
 • kontrolovanie a manažment realizácie projektu
 • kompletizačná činnosť stavby, užívacie povolenie, kolaudačné konanie

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Proma - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Našim zákazníkom ponúkame inovatívne technologické riešenia s cieľom znížiť energetickú náročnosť nových a rekonštruovaných stavieb a objektov a zlepšiť ich vplyv na životné prostredie. V našich návrhoch uplatňujeme systémy pasívneho chladenia, recyklácie odpadovej vody, zariadenia kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie alebo inteligentné systémy riadenia. Kde možné, snažíme sa o začlenenie obnoviteľných zdrojov energie, s ohľadom na výkon, jednoduchú údržbu, šetrnosť k životnému prostrediu.

Nižšia spotreba energie, zelená energia a energetická sebestačnosť v budovách je základom minimalizácie energetickej náročnosti stavby a zníženia prevádzkových nákladov na minimum.

Naša spoločnosť ponúka zákazníkovi navrhovanie energeticky úsporných objektov, inteligentných a energeticky sebestačných budov, stavieb menej náročných na prírodné a energetické zdroje. Náš tím vysoko kvalifikovaných odborníkov oblasti TZB a energetiky pre Vás navrhne riešenia „na mieru“ s využitím najnovších technológií.

BIM - Virtuálne projektovanie a realizácia stavieb

Proma - BIM - Virtuálne projektovanie a realizácia stavieb

VDC štúdio (Virtual Design and Construction studio) je oddelenie, ktoré vzniklo v roku 2018 a v PROMA GROUP má na starosti výskumnú, vzdelávaciu a implementačnú činnosť v oblastiach digitalizácie stavebníctva. Hlavnou náplňou VDC štúdia je štandardizácia, zefektívňovanie a podpora oddelení prípravy, projekcie a realizácie v oblasti BIM (Building Information Modeling – informačné modelovanie stavieb). Medzi ďalšie významné aktivity patrí 3D tlač, ktorá prebieha na špecializovanom pracovisku s viacerými tlačiarňami a 3D print technikou. Oddelenie pripravuje 4D (čas) a 5D (čas + rozpočet) BIM simulácie výstavby (v tejto špecializácii má v tíme dvoch víťazov medzinárodnej súťaže), riadi a nastavuje systémy CDE (Common Data Environment) slúžiace na online manažment projekcie a výstavby. Medzi referenciami má taktiež viaceré digitalizácie jestvujúcich objektov realizovaných prostredníctvom laserového skenovania a následnej BIM modelácie. V tíme sú aj špecialisti na modeláciu TZB (VZT, ÚK, ZTI, elektro, požiarna ochrana). Medzi vývojové činnosti možno zaradiť tvorbu prehliadok vo virtuálnej a zmiešanej realite a zefektívňovanie procesov programovaním algoritmov.

VDC štúdio klientom ponúka služby naprieč celým digitálnym životným cyklom stavieb:

 • vytváranie BEP (BIM Execution Plans)
 • nastavenie štandardov a pravidiel BIM projektu
 • BIM koordinácia
 • detekcia kolízii
 • tvorba vizualizácii
 • 3D tlač projektov
 • prehliadky vo virtuálnej (VR) a zmiešanej (MR) realite
 • projekt organizácie výstavby (POV) v BIM
 • 4D a 5D BIM simulácie výstavby (4D – harmonogram, 5D – harmonogram + rozpočet)
 • kontrola a manažment výstavby pomocou CDE (Common Data Environment) systémov
 • digitalizácia jestvujúcich stavieb: Laser scanning a modelácia
 • modelácia TZB profesií (VZT, ÚK, ZTI, elektro, požiarna ochrana)
 • poradenstvo v oblasti facility managementu a BIM

Kontakt

OK
Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Cookie Info Script