Sekcie

Sekcia energetiky budov

energetika_budov Nižšia spotreba energie v budovách je základom zníženia prevádzkových nákladov na minimum a zároveň slúži aj na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a boja s klimatickými zmenami. Naša spoločnosť ponúka zákazníkovi audit a hodnotenie budovy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, ako aj vypracovanie projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Projekty, ktoré v súčasnosti sekcia energetiky budov uskutočňuje:

 • Energetický prieskum objektov z hľadiska stavebno- konštrukčného a technického vybavenia objektov
 • Zatepľovanie objektov a odstraňovanie systémových porúch
 • Energetický audit objektov, energetický certifikát objektu
 • Navrhovanie energeticky úsporných objektov
 • Navrhovanie inteligentných a polo inteligentných budov
 • Navrhovanie budov menej náročných na prírodné a energetické zdroje

Referencie – energetických stavieb

Sekcia energetiky budovNižšia spotreba energie v budovách je základom zníženia prevádzkových nákladov na minimum a zároveň slúži aj na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a boja s klimatickými zmenami. Naša spoločnosť ponúka zákazníkovi audit a hodnotenie budovy s cieľom
zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, ako aj vypracovanie projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom
prvýkrát v lehote podľa celkovej ročnej spotreby a druhu spotrebiteľa podľa zákona č.476/2008 Z.z. alebo do piatich rokov od uvedeniaSekcia energetiky budov
zariadenia do trvalej prevádzky. Energetický audit spoločnosti PROMA

Spoločnosť PROMA s.r.o. ponúka svojím klientom vypracovanie energetických certifikátov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z. Energetická certifikácia PROMA


Sekcia bytovej výstavby

Sekcia bytovej výstavby

Naša spoločnosť získala za obdobie svojej existencie významné skúsenosti, referencie a postavenie v oblasti investičnej prípravy a projektovania bytových a rodinných domov na Slovensku. PROMA tiež získala niekoľko ocenení v celoštátnej súťaži „Cenovo progresívne a dostupné bývanie“. Okrem výstavby nových bytových domov má naša spoločnosť vo svojom portfóliu referencií realizácie zatepľovania bytových domov, výstavby strešných nadstavieb bytových domov, projekty obnov bytových domov a odstránení systémových porúch.

Sekcia bytovej výstavby sa v rámci svojej činnosti venuje najmä nasledovným oblastiam:

 • Investičná príprava a projektovanie bytov v bytových domoch do súkromného vlastníctva, v nájomných bytových domoch, polyfunkčných objektov s prevažujúcou funkciou bytovou
 • Investičná príprava a projektovanie obnovy bytových domov
 • Investičná príprava a projektovanie nízkoenergetických bytových domov
 • Zatepľovanie bytových domov
 • Alternatívne bývanie- rekonštrukcie, strešné nadstavby bytových domov
 • Dočasné bývanie- internáty, penzióny, domovy dôchodcov a pod.

Referencie – Bytové domy


Sekcia realizácií

Sekcia realizácií

Stavby realizujeme presne podľa prianí zákazníka. Vďaka vlastnej projekcii a mnohým skúsenostiam na všetkých úrovniach výstavby, dokážeme investorom predloženú dokumentáciu doladiť do detailov a ponúknuť kvalitu overenú rokmi skúseností s mnohými spokojnými zákazníkmi. V rámci realizácií ponúkame:

 • výber dodávateľov materiálov a prác pre realizáciu stavby
 • realizácia stavby
 • kontrolovanie a manažment realizácie projektu

Referencie – realizácie stavieb

Top