Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rekreačno-oddychový areál Dohňany, okres Puchov

Navrhnutý Viacúčelový objekt EPIC Klub je riešený ako samostatne stojaci objekt s tromi nadzemnými podlažiami s plochou strechou, pavilónového charakteru, s hlavnou orientáciou hmoty sever – juh, dlhšou stranou súbežne s riekou, resp. železničnou traťou.

Hlavný vstup je situovaný na východnej strane k prístupovej komunikácii a parkovisku. Viacúčelový objekt je navrhnutý z blokov – stredová trojpodlažná časť so vstupom a obslužnými a prevádzkovými priestormi, južná jedno-podlažná časť s bazénovou halou a severná jedno-podlažná časť s viacúčelovou halou (športová sála, spoločenská miestnosť, a pod.).

Hmota stavby je postavená na výraznom horizontálnom sokli prízemnej časti, ktorý prebieha okolo celého objektu, bloky bazénu a viacúčelovej haly sú v úrovní pomyselného druhého nadzemného podlažia rozdelené líniou rozdielnych materiálov. Smerom k parkovisku je objekt pohľadovo doplnený výraznými presklenými plochami, plynulo prebiehajúcimi cez horné podlažia, navodzujúcimi pocit otvorenosti.

30052011(003) 30052011(048) Epic_30052011(011) Epic_30052011(012) Epic_30052011(047)


Súbor na stiahnutie:

Top