Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava

Objekt Zimného štadióna bol existujúci objekt integrovaný do organizmu mesta. Rekonštrukcia riešila hlavnú nástupnú plochu pre divákov ako aj zásobovanie a prevádzku štadióna. Urbanistická koncepcia pôvodnej budovy zostala zachovaná a v rámci rekonštrukcie nebola narušená.

Návrh vychádzal zo zhmotnenia fenoménu ľadu (ľadovej kocky) do fasády objektu, ktorá obaľuje pôvodný zimný štadión ako horúce jadro, ktoré vyžaruje do okolia svoje lúče pri prevádzke haly. Celá fasáda je riešená rôznou skladbou sklenených plôch, ktorá reflektuje dynamiku objektu.

Z hľadiska funkčného využitia je objekt navrhnutý ako zimný štadión s možnosťou využitia ako multifunkčnej haly. Objekt je rozdelený na dva stavebné objekty (zimný štadión a Tréningové haly), ktoré sú vnútorne úzko komunikačne a technicky prepojené. Objekt Zimný štadión je prioritne určený pre hokejové a krasokorčuliarske súťaže, tréningové haly slúžia na tréningy a korčuľovanie verejnosti.


Súbor na stiahnutie:

Top