Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rekonštrukcia budovy regionálneho riaditeľstva Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Zvolen

Jedná sa o sedempodlažnú budovu s jedným podzemným podlažím. Rekonštrukcia objektu spočíva v obnove inštalácií, novej dispozície kancelárií, nových výplní otvorov, nového obvodového plášťa, doplnenia klimatizácie jednotlivých miestností a plynofikácii objektu (realizácia novej kotolne).

Účel a počet pracovníkov ostáva oproti pôvodnému projektovanému stavu nezmenený. Rekonštrukcia jednotlivých podlaží bola realizovaná za plnej prevádzky objektu.


Súbor na stiahnutie:

Top