Environmentálne riešenia

  • Dekontaminácia a rekultivácia pôdy a vody použitím produktov MPCD
Referenčný list
  • Požiarna ochrana a hasenie ohňa s použitím produktov MPCD
Referenčný list
  • Odstraňovanie graffiti, farieb a škvŕn z fasád, múrov a chodníkov, Čistenie chodníkov od žuvačiek
Referenčný list
  • Priemyselné odmasovanie a čistenie použitím produktov MPCD
Referenčný list
Na stiahnutie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top