26

Rokov na trhu

3000

Zrealizovaných projektov

400

Spokojných zákazníkov

11

Celoštátnych ocenení

50

Profesionálov

32

Aktuálne rozpracovných projektov

Referencie

Prvé bývanie pre rodiny alebo veľké výrobné haly nadnárodných korporácií, pre všetky druhy stavieb, je tu pre Vás náš špičkový tím profesionálov.

Ďalší projekt

Ďalší projekt

Bytová výstavba

1/17

Polyfunkčný objekt MISTA,

Žilina

Architektonické riešenie je prispôsobené veľkosti, tvaru a charakteru pozemku a požiadavkám investora v zmysle funkčnej náplne objektu. Objekt je funkčne riešený ako bytový dom s obchodnými priestormi a administratívnymi priestormi. Polyfunkčná časť je situovaná na prízemí, výnimku tvorí trojpodlažná časť zo severnej strany. Jednotlivé byty sú navrhované ako 1, 2, 3, 4-izbové. 

Byty Kivikko,

Bratislava-Nové mesto

Bytové domy Kivikko Nové Mesto sa skladajú z 3 samostatných blokov, ktoré majú 8, 7 a 8 nadzemných podlaží. Každý z 3 blokov navyše ponúka podzemné aj exteriérové parkovanie. Celkovo v exteriéri alebo v podzemnej garáži (v suteréne každého bloku) ponúka projekt viac ako 250 parkovacích miest.

Bytové domy Arboreum,

Žilina

Súbor dvoch šesťpodlažných a dvoch osempodlažných objektov je situovaný v Žiline v časti Vlčince. Pozostáva zo štyroch samostatných bytových domov A, B, C, D, ktoré sú prepojené podzemnými parkoviskami.

EcoPoint OFFICE CENTER,

Košice

Moderné administratívne centrum navrhnuté ako skladba troch samostatných 5-6 podlažných objektov v pôdorysnom tvare písmena „L“, s možnosťou postupnej etapovitej výstavby. Všetky 3 budovy sú postavené na dvoch suterénnych „parkovacích“ podlažiach. Budova je ekologickou a udržateľnou stavbou s certifikátom LEED.

Bytové domy lokalita Kulháň,

Záhorská Bystrica

Architektonický návrh budovy je postavený na jednoduchosti a funkčnosti celej budovy. 

Vienna Gate,

Bratislava – Petržalka

Polyfunkčný a bytový komplex Viedenská Brána sa nachádza v lokalite Matadorka, oproti železničnej stanici Bratislava-Petržalka. Dve výškové budovy s podnožou obchodnej galérie vytvárajú funkčné prepojenie bytov, apartmánov s obchodmi a službami. Polyfunkčnosť objektu je navyše rozšírená o mestotvorný prvok – objekt sa priamo napája na tvoriace sa petržalské korzo.

Bytový dom,

Žilina- Závodie

Projekt bytového domu Žilina - Závodie.

Bytový dom,

Turčianske Teplice

Projekt bytového domu v Turčianskych Tepliciach.

Bytový dom,

Prašice

Projekt bytového domu v Prašiciach.

Bytový dom,

Liptovský Mikuláš

Bytový dom,

Továrniky

Projekt bytového domu v Továrnikoch.

Bytový dom,

Pezinok- Muškát

Projekt bytového domu Pezinok- Muškát. 

Bytový dom,

Hliny VIII, Žilina

Bytový komplex tvoria štyri 5- až 7-podlažné bloky, v ktorých sa nachádza 141 bytov. Na najvyšších podlažiach budú priestranné mezonetové byty. Ich majitelia budú môcť parkovať v podzemnej garáži i na vonkajších plochách.

Obytný súbor SSIM,

Žilina

Projekt obytného súboru SSIM v Žilnie.

Bytový komplex Tri veže,

Martin- Záturčie

Projekt bytového komplexu "Tri veže" v lokalite Martin - Záturčie.

Bratislavská cvernová továreň 1- ZWIRN,

Bratislava

Projekt bytového komplexu - Bratislavskej cvernovej továrne 1- ZWIRN.

Bytový dom,

Nová Dubnica

Projekt bytového domu v Novej Dubnici.

Ďalší projekt

Ďalší projekt

Občianska vybavenosť

1/12

Vedecký park UK,

Bratislava

Nový objekt Vedeckého parku Univerzity Komenského sa nachádza v areáli univerzity a slúži ako platforma pre spoluprácu v rôznych oblastiach vedy. Budova nadväzuje na existujúci areál päťpodlažných pavilónov, šachovnicovo spojených do jednotného celku. Má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie.

Športový komplex ,

Groznyj

Akhmatská aréna je viacúčelový štadión v Groznom v Čečensku v Rusku, pomenovaný po bývalom prezidentovi Čečenskej republiky Akhmad Kadyrov. Bola dokončená v máji 2011 a používa sa väčšinou na futbalové zápasy. Na štadióne sa organizujú domáce zápasy FC Akhmat Grozny. Štadión bol navrhnutý s kapacitou 30 000 divákov.

Múzeum holokaustu ,

Sereď

Na mieste bývalého koncentračného tábora v Seredi zriadilo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu. Spoločnosť PROMA sa na rekonštrukcii múzea podieľala projektovými prácami. Múzeum holokaustu bolo slávnostne otvorené v januári 2016 za účasti najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky.

Paneurópska vysoká škola ,

Bratislava

Budova Paneurópskej vysokej školy, bývalej Bratislavskej vysokej školy práva, je rekonštrukciou objektu zo 60-ich rokov, autormi, ktorej boli Ing. arch. Titl a Ing. arch. Gebauer. Kapacitne pokrýva potreby výuky 1500 študentov, plného pedagogického zázemia a rýchleho stravovania. Naša spoločnosť bola za svoju prácu na tejto stavbe odmenená Cenou primátora hlavného mesta SR Bratislavy v súťaži Stavba roka 2007.
 

Urgentný príjem FNsP ,

Žilina

Pavilón urgentného príjmu je situovaný v centre areálu, s ľahkým príjazdom pre sanitky, medzi chirurgickým oddelením a centrálnym röntgenom. Svojou západnou časťou je pristavený k spojovacej chodbe, s ktorou je aj v 2.NP prepojený. Účelom stavby bolo vybudovanie moderného dvojpodlažného pavilónu, s funkčnou náplňou na prízemí urgentný príjem, na poschodí samostatné oddelenie OAIM. 

Zimný štadión,

Bratislava

Objekt Zimného štadióna bol existujúci objekt integrovaný do organizmu mesta. Rekonštrukcia riešila hlavnú nástupnú plochu pre divákov ako aj zásobovanie a prevádzku štadióna. Urbanistická koncepcia pôvodnej budovy zostala zachovaná a v rámci rekonš

Golfpark,

Rajec

Golfový areál je uložený v prírodnom (časti lesnatom) prostredí. Účelom a funkciou stavby bolo vytvorenie športovo- rekreačného areálu určeného pre verejnosť a súkromných investorov- Golfový areál so stavbou 18 jamkového golfového ihriska.

Administratívna budova MONDI SCP,

Ružomberok

Administratívna budova spoločnosti MONDI, dlhá 87 metrov a široká 27 metrov so šiestimi podlažiami, s parkoviskom pre 200 áut aj s ďalšími približne 50 parkovacími miestami pre návštevy. V interiéri sa nachádza okolo 13 kancelárií, 17 zasadačiek a 4 školiace miestnosti. V jedinom podzemnom podlaží budú situované garáže pre vyšší manažment, sklady a archívy. Na prízemí nájdeme recepciu, kuchyňu aj bufet, prezentačnú miestnosť, lobby, kancelárie a konferenčná hala pre 200 ľudí.

Základná škola - rekonštrukcia telocvične,

Turie

Projekt rekonštrukcie telocvične v obci Turie.

Rekonštrukcia historickej budovy UNICREDIT Bank,

Žilina

Projekt rekonštrukcie historickej budovy v centre Žiliny.

Modulárna škôlka - šťastná škôlka,

Bratislava

Administratívna budova Delegatskaja,

Moskva

Administratívna budova pozostáva z kancelárskych a firemných priestorov na vysokom štandarde. Priestory v suteréne objektu sú využité na internetová kaviareň, fitness. Hlavný , dominantný priestor je spoločenská sála. Podkrovné priestory sú využité kancelárie.

Ďalší projekt

Ďalší projekt

Priemyselné stavby

1/14

Priemyselný park,

Levice

Priemyselná zóna v časti Levice- Juh o rozlohe cca 65 hektárov je sídlom výrobných a skladových hál 16 investorov z 9 rôznych krajín sveta. Zameranie ich výroby je rôznorodé, od výroby svietidiel, cukroviniek, kozmetiky, obalových materiálov, priemyselných filtrov a filtrov do klimatizačných jednotiek, hliníkových profilov, automobilových interiérových komponentov až po strojársku výrobu, výrobu tepla a elektrickej energie či skladové a logistické centrá.

Technické centrum prípravy PUR systémov,

Malacky

Systémový dom - technické centrum prípravy PUR systémov pozostáva z jednej skladovo-prevádzkovej haly s predsadenou časťou pre administratívne, sociálne a technické zázemie a niekoľko menších objektov plniacich doplnkovú funkciu hlavného objektu. Centrum slúži na skladovanie a prípravu komponentov pre polyuretánové systémy, ktoré sa pripravia z vopred vyrobených a na Slovensko distribuovaných materiálov a pomocných látok
podľa požiadaviek odberateľov.

Technologické centrum CMR,

Púchov

Spoločnosť PROMA s.r.o. spracovala pre výstavbu Technologického centra pre spoločnosť CMR Púchov architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt interiéru. Ide o modernú trojposchodovú budovu. Je v nej 53 kancelárií a 10 rokovacích miestností. “Skywalk” tunel spája novovybudované technologické centrum s pôvodnou starou budovou. 

KIA MOTORS,

Žilina

Projekt montážnej továrne na výrobu automobilov značky KIA MOTORS.

Spoločnosť PROMA sa zúčastnila na tomto projekte ako jeden z troch generálnych projektantov a to v stupňoch od predprojektovej prípravy až po realizačný projekt. Cieľom stavby bola realizácia nového závodu na montáž automobilov KIA MOTORS CORPORATION s kapacitou výroby 300.000 automobilov za rok v lokalite Žilina- Teplička nad Váhom. 

Skladová hala Herz s.r.o.,

Bernolákovo

Skladová hala Herz s.r.o..

 V celoštátnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, udelená Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe a tiež Cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela.

Výrobná hala Dhollandia,

Predmier

Production hall consists of two objects: building SO 01 Administrative and operation facility and SO 02 Service-assembly building that structurally form a coherent whole. The purpose of SO 01 is to create a space for social and sanitary facilities for employees. The second floor is office space, including business training rooms and sanitation facilities. Object SO 02 is used for the location of manufacturing, assembly and warehouse operations of the company.

Výrobná hala Swedwood - expanzia,

Jasná-

Výrobno-skladová hala Genoplastik ,

Levice

Výrobno-skladová hala Genoplastik vrátane administratívno-sociálneho vstavku
Územie staveniska je vyčlenené v časti priemyselného parku Géňa mesta Levice – Juh. Hlavnou podnikateľskou činnosťou v objekte je výroba polyetylénových (HDPE), polypropylénových (PP) fliaš a polypropylénových uzáverov na fľaše. Vyrobené výrobky sú určené najmä ako obal na tekuté kozmetické prípravky. Z celkovej podlahovej plochy 1.NP haly tvorí 35% plocha pre skladovanie nakupovaných surovín a hotových výrobkov, 62% plocha pre osadenie vysokovýkonných automatických technologických liniek a zariadení zabezpečujúcich výrobu. Na zvyšnej ploche (3%) sú pomocné a obslužné prevádzky výroby (kompresorovna, trafostanica atď). 
 

Parovod – prípojka pre LEAF,

Levice

Výstavba inžinierskych sietí – prípojka pary a horúcej vody pre LEAF Slovakia s.r.o. vo výške nad terénom max. 8 metrov. Členenie stavby: – horúcovod, parovod a kondenz vedený na existujúcom potrubnom moste -horúcovod, parovod vedený v zemi – horúcovod, parovod vedený na novo navrhovanom potrubnom moste.

Flexi Hala - areál Logis Invest ,

Bratislava

Stavba FLEXI HALA v areáli LOGIS Invest, a.s. pozostáva zo stavebného objektu FLEXI HALA (s rozmermi: šírka 30,8 m, dĺžka 84,2 m, vnútorná svetlá výška min 9,0 m) vybavenej kanceláriou a sociálnym zariadením formou prístavku montovaných kontajnerov a z ďalších stavebných objektov inžinierskych sietí, komunikácií, terénnych a sadových úprav. Hala bola vyhotovená systémom design & build. 

Seoyon E-Hwa Automotive Slovakia,

Čadca

Výrobný a logistický závod Seoyon E-Hwa Automotive Slovakia v Čadci

NORTH GATE T42,

Martin

NORTH GATE T42, Veľká Obrobňa, Hnedý park Martin

Truck Centrum,

Žilina

Truck Centrum, Žilina

SMART Hala 2700,

Bratislava

SMART Hala 2700, LOGIS Invest, Bratislava

Ďalší projekt

Ďalší projekt

Realizácie systémom "Design & build"

1/10

Výrobný závod GÜHRING ,

Beluša

Systémom Design&Build sme projektovali a realizovali stavbu GÜHRING pre rovnomennú spoločnosť. Spoločnosť GÜHRING sa zaoberá ľahkou strojárenskou výrobou a servisom výrobných nástrojov. Na tejto stavbe sme spolupracovali s našou dcérskou spoločnosťou PROMA ENERGY s.r.o. Objekt sa nachádza v katastri obce Beluša a je situovaný v blízkosti diaľnice D1. Celková plocha riešeného územia je 4.570 m2, celková riešená plocha je 315,80 m2. Výstavba bola zahájená koncom roka 2018 a kolaudácia a zahájenie do prevádzky prebehlo v júli 2019.

Výrobný závod ZF Slovakia, a.s.,

Šahy

Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. je významný producent tlmičov, guľových vodiacich kĺbov a stabilizátorov pre prednú nápravu osobných automobilov. Hlavnými odberateľmi týchto výrobkov vyrábaných v súčasnom období v závodoch investora sú automobilky BMW, VW, VOLVO, AM a PSA. V súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu na Slovensku sa rozhodol investor svoju výrobu tlmičov rozšíriť i v priemyselnom parku Šahy. Táto stavba má niekoľko objektov. Najväčsím z nich je objekt SO 01- Výrobno- skladová hala vrátane administratívnoprevázkového vstavku so zastavanou plochou 10.567 m2. Celková riešená plocha v rámci aj mimo areálu predstavuje 40.629 m2.

Výrobný závod KASAI Slovakia,

Levice

Výrobný závod KASAI Slovakia, Priemyselná zóna Levice-Juh Šahy

Spoločnosť Kasai má vybudované závody na výrobu dielcov pre automobilový priemysel po celom svete. V súvislosti s výstavbou závodu Land Rover v Nitre sa rozhodla postaviť svoj závod aj na Slovensku za účelom výroby plastových interiérových komponentov, hlavne obloženia dvier, postranných častí dvier a batožinového priestoru. Celková riešená plocha v rámci areálu závodu je 16.104 m2. Táto stavba je postavená systémom Design&Build, kde PROMA bola hlavným projektantom aj generálnym dodávateľom stavby.

Výrobná hala PUNCH Precision,

Detva

V roku 2018 naša spoločnosť ako generálny dodávateľ zahájil výstavbu stavby PUNCH CAMPUS DETVA. Táto stavba je výrobného charakteru so zamer­aním na produkciu pre automobilový priemysel. Celková plocha pozemkov je 166tis. m2, zastavaná plocha je 25tis. m2, komunikácie s chodníkmi predstavujú plochu 22tis. m2. Úžitková plocha bude 29tis. m2. Dostavba celého objektu a kolaudácia prebehla v júni 2019

Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby PORSCHE,

Horná Streda

V januári 2020 sme zahájili výstavbu jedinečného technologického centra Porsche pri Hornej Strede. Hlavnou činnosťou centra bude celý proces vývoja a overenia vyrobiteľnosti dielov a ich aplikácia pri vývoji a návrhu prototypov výrobných zariadení pre automobilový priemysel. V novovybudovanom objekte sa bude realizovať vývoj ako aj testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv alebo celých zostáv dielov karosérií. Spoločnosť PROMA novú halu pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau naprojektovala a zabezpečuje tiež realizáciu a stavebný dozor. Ukončenie výstavby a kolaudácia je naplánovaná na koniec roka 2020.

Výrobný závod CCN Group,

Beluša

Spoločnosť PROMA realizovala výstavbu výrobnej haly pre francúzsku spoločnosť CCN Group v Beluši. PROMA zabezpečila kompletný realizačný projekt a následne aj kompletnú realizáciu výrobnej haly na kľúč. Ukončenie výstavby a kolaudácia prebehla na začiatku roka 2015.

Fotovoltaická elektráreň- Tesco,

Bratislava- Petržalka

Doplnkový energetický zdroj , ktorý zrealizovaný  na streche HM Tesco v rekordnom čase od 1.6. do 30.6. 2012 , tvorí fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom 99,1 kW. Elektrinu zo slnka získava 420 ks panelov s výkonom 235Wp a 240Wp.

Flexi Hala- areál Logis Invest ,

Bratislava

Stavba FLEXI HALA v areáli LOGIS Invest, a.s. pozostáva zo stavebného objektu FLEXI HALA (s rozmermi: šírka 30,8 m, dĺžka 84,2 m, vnútorná svetlá výška min 9,0 m) vybavenej kanceláriou a sociálnym zariadením formou prístavku montovaných kontajnerov a z ďalších stavebných objektov inžinierskych sietí, komunikácií, terénnych a sadových úprav. Hala bola vyhotovená systémom design & build. 

Parovod – prípojka pre LEAF,

Levice

Výstavba inžinierskych sietí – prípojka pary a horúcej vody pre LEAF Slovakia s.r.o. vo výške nad terénom max. 8 metrov. Členenie stavby: – horúcovod, parovod a kondenz vedený na existujúcom potrubnom moste -horúcovod, parovod vedený v zemi – horúcovod, parovod vedený na novo navrhovanom potrubnom moste.

Výrobný závod ZF Slovakia, a.s,

Levice- Géňa

Zoznam referencií

Medzi naše najvýznamnejšie referencie patria:

Názov referencie Rok Investor
Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby PORSCHE Horná Streda- PD + realizácia 2020 Porsche Werkzeugbau s.r.o.
Výrobný závod KFTS Rajec 2020 PROMA ENERGY, a.r.o.
Výrobná hala KASAI – Levice Géňa- PD + realizácia 2019 KASAI SLOVAKIA s.r.o.
Prístavba výrobno-skladovej haly, Trnava 2018 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Automatický sklad HBS pre nárazníky 2018 Continental Matador Rubber, s.r.o.
CENTRÁLNY SKLAD VALCOV 2017 Mondi SCP, a.s.
VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Komárno 2017 ZF Slovakia, a.s.
Prístavba haly delenia materiálu, MONT IRP 2017 MONT IRP s.r.o.
Sklad HBS pri REWORKU 2017 Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
Vstupný priestor AB1 CMR-CMTT 2017 Continental Matador Rubber, s.r.o.
Decathlon OC ATRIUM DUBEŇ Žilina 2017 DECATHLON SK s.r.o.
AB Hollého Žilina 2016 Reinoo Apartments, s.r.o.
VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Šahy- PD + realizácia 2016 ZF Slovakia, a.s.
VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice – Géňa; SO 01 – II.ETAPA – (SO 01.5-II KTL-KATAFORÉZA (LAKOVŇA)) 2016 ZF Slovakia, a.s.
HBS miešareň II.stupen_CMTT 2016 Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
Nanášanie adhesív v BOGE Trnava 2016 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Výrobný závod ZF Slovakia, a.s. - Levice, Géňa (SO 03-III.etapa Administratívno-prevádzkový objekt) 2016 ZF Slovakia, a.s.
Výrobný závod ZF Slovakia, a.s. - Levice, Géňa (SO 01-II.etapa Výroba tlmičov) 2016 ZF Slovakia, a.s.
Zimná záhrada LIST_ACREA 2016 Acrea s.r.o.
Neutralizačná stanica pre fosfátovaciu linku Gotec 2015 Gotec Slovakia s.r.o.
TRUCK Centrum Žilina 2015 Logistics and Warehouse, s.r.o.
OPRAVA STREDOTLAKEJ PARNEJ KOTOLNE, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava 2015 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Výrobno-skladová hala, ZF Slovakia, a.s. Trnava 2015 ZF Slovakia, a.s.
OBNOVA DOMU KULTÚRY - Beluša 2015 Obec Beluša
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY – Beluša 2015 Obec Beluša
OPRAVA NÁKUPNÉHO STREDISKA M1, Žilina – Solinky 2015 DREVONA GROUP s.r.o.
Bytový dom Kuchajda, Bratislava 2014 Grido, architektura a design, s.r.o.
SSUD LIETAVSKÁ LÚČKA - D1 LL-Višňové-Dubná Skala 2014 Združenie Salini – Impregilo S.p.A. – Dúha a.s.
Projekt SKLAD HBS II. STUPEŇ prestavba projektu CMTT 2014 Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
VÝROBNÁ HALA CMTT - PP1 A KONFEKCIA; VETRANIE A CHLADENIE 2014 Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
VÝROBNÝ ZAVOD CCN GROUP Slovakia s.r.o., Beluša 2013 CCN GROUP Slovakia, s.r.o.
FLEXI HALA areáli LOGIS Invest Bratislava 2012 LOGIS Invest, a.s.
VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Levice, Levice - Géňa, SO02 - II.ETAPA 2012 ZF Slovakia, a.s.
Polyfunkčný súbor "TATRA RESIDENCE", obchodné centrum a objekt služieb 2012 YIT SLOVAKIA a.s.
PRÍSTAVBA SKLADOVEJ HALY, ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava 2012 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Levice, Levice - Géňa; SO 03-II.ETAPA 2011 ZF Slovakia, a.s.
Parovod - prípojka pre LEAF, Priemyselný park Levice 2011 SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
Prístavba výrobnej haly CMTT West, os Y-M, I.etapa os G-M 2011 Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
ABSORPČNÁ CHLADIACA JEDNOTKA 2011 SI HECU, s.r.o.
STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA EXPEDIČNÉHO OBJEKTU K VÝROBNEJ HALE 04 - 05 2011 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Prístavba A a prístavba B, ZF Boge Trnava 2011 Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Administratívno - prevádzková budova s príslušenstvom areálu firmy TUCON, a.s. Žilina 2010 TuCon, a.s.
REVITALIZÁCIA AREÁLU NA VÝROBNO-SKLADOVO-SERVISNÝ A LOGISTICKÝ OBJEKT, Levice 2010 Mesto Levice
SKLADOVÁ HALA HERZ s.r.o., Bernolákovo 2009 HERZ, spol. s r.o.
VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA CERTIMA s.r.o., Bernolákovo - I.etapa 2008 CERTIMA s.r.o.
Hotel Panoráma – prestavba, prístavba a nadstavba, Štrbské Pleso 2007 INVEST-TATRA, s.r.o.
BD lokalita Kulháň, Záhorská Bystrica 2007 MONO s.r.o.
Golf Park Rajec - Charubina 2006 Golf Park Rajec a.s.
Obytný súbor Vlčince II, Žilina 2006 Diverso Žilina, s.r.o.
Areál Budatínskeho zámku - SO 01 rekonštrukcia zámku 2006 Považské múzeum v Žiline

Kontakt

OK
Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Cookie Info Script