Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Prístavba objektu materiálovotechnologickej fakulty STU, Trnava

Predmetom projektu je prístavba a novostavba Materiálovotechnologickej fakulty, ktorá je súčasťou školského areálu CAMPUS MTF STU v Trnave. Účelom objektu je vytvorenie administratívnych priestorov a nových seminárnych miestností a laboratórnych priestorov pre skvalitnenie výučby študentov.

Objekt je situovaný na doteraz nezastavanej, voľnej ploche v severnej časti areálu MTF a je pristavaný a dispozične prepojený s jestvujúcim objektom- hlavnou budovou MTF a ďalej je pristavaný ku jestvujúcemu objektu “Ľahké laboratóriá”. Dostavba je doplnením hlavnej školskej budovy a urbanisticky, architektonicky a prevádzkovo na ňu plne nadväzuje.


Súbor na stiahnutie:

Top