Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Prestavba kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou súčasného spôsobu vykurovania na biomasu – sklad drevnej štiepky Ľubietová, Tajov, Poniky a Čierny Balog

Súčasťou projektu „Prestavby uhoľných kotolní obecných budov na spaľovanie biomasy“ je príprava, skladovanie a doprava paliva – drevnej štiepky – v potrebnom množstve a kvalite pre jednotlivé zdroje tepla. Palivo pre združenie obcí sa bude pripravovať z odpadov z miestnych píl a z ťažby dreva v okolitých lesoch. Príprava paliva je navrhnutá tak, aby do začiatku vykurovacej sezóny bola zabezpečená ročná zásoba pre príslušné kotolne.

Návrh vychádza z požiadavky investora, že v kotolniach s výkonom nad 100 kW sa budú spaľovať drevné štiepky max. veľkosti 40 × 20 × 10 mm a v kotolniach s nižším výkonom kusové drevo. Palivo sa bude pripravovať v 4 strediskách a skladované bude v novovybudovaných centrálnych skladoch s prevádzkovou zásobou na jeden rok.

sklad-Tajov-121 sklad-stiepok-Lubietova-161 Poniky-138 Cierny-Balog-205


Súbor na stiahnutie:

Top