Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Otvorenie prvej regionálnej kancelárie Slovenskej rady pre zelené budovy v spoločnosti PROMA v Žiline

Miesto konania:                 PROMA, Bytčická 16, Žilina
Dátum:                                 19.9.2012, 15:00

Žilinská spoločnosť Proma, s.r.o., ktorá sa zaoberá architektúrou, projektovaním a investičnou prípravou stavieb, v polovici septembra, v priestoroch svojej centrály v Žiline, slávnostne otvorila regionálnu kanceláriu Slovenskej rady pre zelené budovy SKGBC. Otvorenia sa okrem generálneho riaditeľa spoločnosti PROMA Ing. Jána Majerského, PhD. A ďalších zástupcov spoločnosti, zúčastnili aj Ing. Jozef Štrba, poslanec Žilinského samosprávneho kraja, rektorka Žilinskej Univerzity, prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a hlavný architekt mesta Žilina, Akad. Arch. Dušan Voštenák.

Slovenská rada pre zelené budovy je občianske združenie, založené pred jeden a pol rokom, s cieľom transformovať stavebníctvo Slovenskej republiky smerom k udržateľnej výstavbe. SKGBC združuje okolo 50 členov, veľkých a menších firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach stavebníctva. Členmi sú developerské, architektonické a stavebné firmy, finančné spoločnosti a výrobcovia stavebných materiálov.

V rámci rozširovania svojej regionálnej pôsobnosti, Slovenská rada pre zelené budovy oslovila svojich členov s ponukou zastupovania organizácie v danom regióne. Spoločnosť

PROMA, ako člen SKGBC, sa stala zástupcom pre stredné a severné Slovensko. S požiadavkou na informácie ohľadom SKGBC a výstavbe zelených budov je možnosť obrátiť sa priamo na zástupcov SKGBC v spoločnosti PROMA, ktorý dokážu poradiť, prípadne zabezpečiť potrebné informácie ohľadom danej problematiky.

Občianske združenie SKGBC taktiež spolupracuje s vedeckou obcou pôsobiacou v slovenskou stavebníctve. Medzi jej strategických partnerov patrí Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorka Žilinskej univerzity, prof. Ing. Čorejová, PhD., taktiež prejavila záujem o spoluprácu s SKGBC. „Žilinská univerzita v rámci viacerých fakúlt intenzívne pracuje na vývoji smart riešení najmä v oblasti stavebníctva. Práve v tejto oblasti vidím veľký potenciál na spoluprácu medzi Žilinskou univerzitou a Slovenskou radou pre zelené budovy“, povedala Čorejová. Žilinská univerzita aktívne pracuje na výskume inovácií na efektívnejšie využitie tepla a zníženie jeho únikov.

Hlavným cieľom spolupráce medzi SKGBC, jej členmi a vedeckými inštitúciami bude najmä výmena skúseností a informácií a spoločné hľadanie partnerov a investorov s cieľom poradenstva a financovania inovácií budov a znižovania energetickej náročnosti. Spoločne sa budú sústrediť na osvetu zelených budov pre firmy a verejnosť s dôrazom najmä na ochranu životného prostredia, úsporu energií a ochranu zdravia človeka.

  


Súbor na stiahnutie:

Top