Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Obchodné centrum Hypernova, Liptovský Mikuláš

Polyfunkčné centrum obsahuje predajné priestory, administratívu, služby a bývanie. Z toho vyplýva gradácia výškového zónovania smerom na východ k centru mesta. Objekt obchodného centra má nepravidelný pôdorys s čelnou stranou v tvare poloblúka. časť priečelia má 4 nadzemné podlažia. Druhé podlažie tvorí zázemie obchodného centra, na treťom podlaží sú podnikateľské priestory a štvrté podlažie tvorí obytnú funkciu. Je tu umiestnených 6 dvojizbových a 1 trojizbový byt. Na prvom podlaží je objekt rozdelený na predajné priestory, skladové priestory a technické zázemie.

IM001403 IM001406 (3) Im001407a (2) Im001408


Súbor na stiahnutie:

Top