Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Obchodné centrum Baumax, Žilina

Navrhovaná stavba vychádza z typového opakovaného projektu s aktualizáciou dispozičného, konštrukčného a urbanistického riešenia podľa konkrétnych územno-technických podmienok.
Hlavný objekt sa skladá zo železobetónovej prefabrikovanej časti a z oceľovej časti. Zakladanie všetkých stĺpov je na železobetónových prefabrikovaných kalichoch s monolitickými pilótami.

Obvodový plášť objektu je riešený ako betónový sendvičový. Stĺpy sú votknuté ako konzoly do základových pätiek. Zastrešenie z trapézových plechov je zateplené tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien. Podlaha je riešená monolitickou železobetónovou doskou na zhutnenom štrkovom podklade. Monument je z oceľovej konštrukcie výšky 30.0m založený na žb základe s pilótami. Zariadenie vnútorných priestorov hlavného objektu zodpovedá predávanému sortimentu nepotravinárskeho tovaru. Príjem tovaru a jeho skladovanie je navrhnuté v zadných častiach objektu. Tu je umiestnené I odpadové hospodárstvo objektu s triedením odpadov.

IM004456 P5200003 panorama1 panorama2 panorama5


Súbor na stiahnutie:

Top