Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Obchodné centrum Baumax, Martin

Stavba slúži pre širokú verejnosť ako obchodné centrum pre predaj nepotravinárskeho tovaru, najmä tovaru pre stavbu, záhradu a remeselné práce. Vlastná stavba pozostáva z predajnej haly, tvorenej predajnej plochy a nevyhnutného sociálneho a technického zázemia. K tomu je pridružené parkovisko pre osobné a dodávkové automobily a nevyhnutná zásobovacia komunikácia. Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Martin, na území nazývanom Vrabec .

Priestory sú určené územným plánom pre výstavbu občianskej vybavenosti. V súčasnosti sú v uvedenom priestore postavené hypermarket Tesco a čerpacia stanica Shell. Územie Baumax-u je ohraničené z južnej strany príjazdovou komunikáciou k pozemkom, čerpacou stanicou Shell, zo západnej strany horúcovodným nadzemným potrubím, zo severu pozemkom určeným pre 5. stavbu a z východu železnicou. Územie je rovinaté.

PIC00178 PIC00180 PIC00181 PIC00182


Súbor na stiahnutie:

Top