26

Rokov na trhu

3000

Zrealizovaných projektov

400

Spokojných zákazníkov

11

Celoštátnych ocenení

50

Profesionálov

32

Aktuálne rozpracovných projektov

PROFIL - VÍZIA

Sme moderná projektová a stavebná spoločnosť s viac ako 25 ročnou históriou. 

 

Profil

História značky PROMA siaha do roku 1990, kedy terajší jediný majiteľ spoločnosti PROMA, Ing. Ján Majerský, PhD. začal podnikať ako fyzická osoba. Na konci roka 1994 sa malá projektová a expertízna kancelária pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. V priebehu rokov sa vďaka zodpovednej, čestnej a profesionálnej práci stala z malej kancelárie významná spoločnosť, ktorá už od roku 2004 zastáva najvýznamnejšie pozície v rebríčkoch slovenských architektonických a projektových spoločností.

Zákazníkom naša spoločnosť ponúka komplexné služby v stavebníctve od investičnej prípravy stavieb, spracovania architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie až po manažment a realizáciu stavby. Významným krokom vpred bolo zavedenie systému design & build, prostredníctvom ktorého spoločnosť PROMA poskytuje svojim klientom a investorom systém dodania stavby ako celku od projektu, cez realizáciu, až po uvedenie stavby do prevádzky. V roku 2013 začala spoločnosť PROMA implementovať a používať systém BIM - Building Information Modeling (informačný model budov).

V systéme design & build PROMA implementuje do svojej práce BIM systém, ktorý riadi a organizuje prostredníctvom BIM špecialistov. Tento systém virtuálneho navrhovania stavieb poskytuje klientom pridanú hodnotu, ktorou je rýchlosť, kompatibilita návrhov, presnosť informácií o stavbe, predvídanie kolízií pri realizácii stavby a komfort virtuálnej prezentácie pre investora.

Činnosť a služby

 • výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
 • prieskumy a diagnostiku v oblasti geológie, topografie a statiky
 • inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby
 • architektonické a designové návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu
 • kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb
 • spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb systémom BIM
 • výber dodávateľa pre realizáciu
 • realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor
 • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií
 • odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb
 • služby EPC a EPCM kontraktora v zmysle požiadaviek klienta

Vízia

Budujeme spoľahlivú, disciplinovanú, čestnú, stabilnú a sebestačnú spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti prípravy a realizácie stavebných investícií, ktorá kvalitou svojich služieb, komunikáciou a spoľahlivosťou bude atraktívna pre svojich zákazníkov a partnerov.

Pri budovaní vízie chceme plniť nasledovné poslania:

 • Poslanie voči zákazníkom Základným kritériom našej práce je, aby sa vrátil zákazník a nie naša práca. Tomu podriaďujeme zásady organizácie práce, podnikovej kultúry, marketingu a pozitívny systém komunikácie so zákazníkom.
 • Poslanie voči krajine a verejnosti Máme úctu voči našej krajine, zákonom a životnému prostrediu. Svojou prácou aktívne prispievame k odbornému, ekologickému povedomiu verejnosti, podporujeme humanitárne aktivity v spoločnosti.
 • Poslanie voči majiteľovi spoločnosti Svedomitou, kvalitnou, zodpovednou prácou, čestným a lojálnym prístupom ku spoločnosti aktívne napĺňame víziu a poslanie stanovené majiteľom spoločnosti.
 • Poslanie voči zamestnancom Budúcnosť našej spoločnosti závisí od našich zamestnancov a ich schopností. Kladieme dôraz na čestnosť, lojálnosť, bezúhonnosť, zodpovednosť a kreatívnosť. Atraktívnymi podmienkami motivujeme všetkých pracovníkov s cieľom podávať čo najlepšie výkony pri uspokojovaní potrieb zákazníkov. Vytvárame organizačné, pracovné a sociálne podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú stabilitu, možnosť odborného a funkčného rastu, kultivovaný rozvoj osobnosti a stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a ich rodiny

Certifikáty

Našim klientom a obchodným partnerom garantujeme kvalitu práce, odvodenú od vysokej kultúry podnikania. Kvalitu považujeme za jedno z rozhodujúcich kritérií konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu.

Garanciou kvality poskytovaných služieb je zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov
ISO 9001:2016, environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2016, systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
OHSAS 18001:2009 a systém bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001:2014.
Certifikáciu spoločnosť PROMA prvýkrát získala v roku 2004. V roku 2019 spoločnosť opäť splnila všetky podmienky
recertifikácie a získala certifikáty ISO, ktoré majú platnosť až do roku 2022.

Ocenenia

Naša spoločnosť získala v priebehu svojho pôsobenia mnoho ocenení

Ďalší ocenenie

Ďalší ocenenie

Proma - Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Detva

Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Detva

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 2. miesto v roku 1998 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom, Jilemnického ulica, Detva

Proma - Ocenenie

Proma - Bytové domy s úsporným riešením, Čadca

Bytové domy s úsporným riešením, Čadca

Čestné uznanie v roku 1999 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom, Ulica 17. novembra, Čadca

Proma - Ocenenie

Proma - Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Hnušťa

Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Hnušťa

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 2. miesto v roku 2002 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom 20 b.j., Ul. Vl. Clementisa, Hnúšťa

Proma - Ocenenie

Bronzový Golem 2003

Bronzový Golem 2003 – cena za ekonomické výsledky a proporcionálny rast v roku 2002, udelená v celoštátnej súťaži malých a stredných podnikateľov v oblasti služieb.

Proma - Ocenenie

Proma - Bytové domy s úsporným riešením, Tovarniky

Bytové domy s úsporným riešením, Tovarniky

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 3. miesto v roku 2004 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomné bytové domy 30 b.j., Tovarníky

Proma - Ocenenie

Proma - Bytové domy s úsporným riešením, Prašice

Bytové domy s úsporným riešením, Prašice

Čestné uznanie v roku 2005 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 8 b.j., Prašice

Proma - Ocenenie

Proma - Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Kežmarok

Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Kežmarok

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 2. miesto v roku 2006 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 23 b.j., Košická ulica, Kežmarok

Proma - Ocenenie

Proma - Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Tovarniky

Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Tovarniky

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 3. miesto v roku 2006 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 19 b.j., Tovarníky

Proma - Ocenenie

Čestné uznanie

Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory udelené vo februári 2006 za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania.

Proma - Ocenenie

Proma - Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

V celoštátnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2007, udelená Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy za stavebné dielo Bratislavská vysoká škola práva

Proma - Ocenenie

Proma - Bytové domy s úsporným riešením, Tvrdošín

Bytové domy s úsporným riešením, Tvrdošín

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 2. miesto v roku 2010 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nízkoenergetický bytový dom – 6 b.j., Tvrdošín

Proma - Ocenenie

Proma - Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Tvrdošín

Progresívne, cenovo dostupné bývanie, Tvrdošín

V súťaži Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, 1. miesto v roku 2014 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením bytov, súťažný návrh: Byty Kivikko – 53 b.j., Tvrdošín

Proma - Ocenenie

Proma - Cena technického a skúšobného ústavu stavebného

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného

V celoštátnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, udelená Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe, stavebnému dielu Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

Proma - Ocenenie

Proma - Cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

V celoštátnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, udelená Cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela, stavbe Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

Proma - Ocenenie

Čestné uznanie

V roku 2015, Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila Čestné uznanie za zásluhy a rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania

Proma - Ocenenie

Stabilný podnik 2018

Na základe hodnotenia bol v hodnotiacom a informačnom systéme SIMS spoločnosti PROMA, s.r.o. pridelený titul „Stabilný podnik 2018“

Proma - Ocenenie

Veľká cena SOPK

V roku 2019 získala spoločnosť Veľkú cenu SOPK za etiku v podnikaní

Proma - Ocenenie

Predstavujeme vám náš manažment

Predstavujeme vám náš tím profesionálov.

Foto náš tím

Ing. Ján Majerský,

zakladateľ, generálny riaditeľ, konateľ a jediný majiteľ spoločnosti. Absolvoval stavebnú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 2006 úspešne ukončil doktorandské štúdium na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a získal titul PhD. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval ako samostatný projektant a neskôr hlavný inžinier projektu v štátnom podniku PRIUS Žilina. V roku 1989 si profesijnú prax krátko obohatil skúsenosťami v Pozemných stavbách, š.p. Žilina – projektový závod ako zodpovedný projektant a vedúci ateliéru interaktívnej grafiky. Už v roku 1990 ho osobné a spoločensky motivované rozhodnutie viedlo stať sa súkromným podnikateľom a zakladateľom projektovej spoločnosti PROMA, s.r.o., Žilina, ktorú úspešne riadi až do súčasnosti. V rokoch 1998 až 2009 bol členom Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) za Žilinský kraj a tiež predsedom komisie projektovania a inžinieringu pri ZSPS od roku 2000 do roku 2005. V roku 2005 bol zvolený za prezidenta ZSPS. Túto funkciu vykonával do roku 2009. Počas výkonu funkcie prezidenta ZSPS bol Ján Majerský členom konzília prezidentov Medzinárodnej federácie stavebného priemyslu v Bruseli – FIEC, kde reprezentoval počas štyroch rokov slovenské stavebníctvo. Ing Ján Majerský, PhD. je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, členom Slovensko- ruskej podnikateľskej rady, poslancom Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach pre volebné obdobia 2002 - 2006, 2006 - 2009 a predsedom Stavebnej komisie pri MÚ v Rajeckých Tepliciach. Prostredníctvom spoločnosti PROMA, s.r.o., je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, Medzinárodnej organizácie projektantov Ruska a Asociácie stavebných podnikateľov Ruska. V roku 2012 bol zvolený za predsedu dozornej rady Rusko-slovenskej podnikateľskej rady a bol menovaný do funkcie predsedu dozornej rady SSE-D a.s., kde pôsobil do roku 2016.

Foto náš tím

Ing. Dušan Bukovan,

absolvoval stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti PROMA začal pracovať v roku 2002 ako samostatný projektant. Od roku 2007 začal zastávať pozíciu hlavného inžiniera projektu a na tejto pozícii pôsobí dodnes. V spoločnosti PROMA tiež od roku 2017 pôsobí na pozícii technického riaditeľa spoločnosti.

Foto náš tím

Ing. Peter Suchanič,

v roku 2002 absolvoval ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Pracoval ako vedúci kontrolingu, finančný riaditeľ a výkonný riaditeľ v niekoľkých spoločnostiach. V spoločnosti PROMA pracuje od roku 2020 ako finančný riaditeľ.

Foto náš tím

Ing. Juraj Mazánek,

absolvoval stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s odborom Architektonické konštrukcie a projektovanie. V roku 2019 ukončil inžinierske štúdium. Po ukončení štúdia nastúpil ako projektant konštrukcií pozemných stavieb do spoločnosti PROMA s.r.o. Od roku 2020 začal zastávať pozíciu hlavného inžiniera projektu a na tejto pozícií pôsobí dodnes. Od augusta 2020 pôsobí tiež ako technický riaditeľ strediska Bratislava.

Foto náš tím

Ing. Pavol Mayer,

po získaní inžinierskeho titulu na stavebnej fakulte STU v Bratislave aktuálne pokračuje v doktorandskom štúdiu, v ktorom sa venuje problematike BIM a tiež jej výučbe. Je dvojnásobným víťazom medzinárodnej tímovej súťaže v 4D BIM plánovaní výstavby Synchro University Challenge, 1.-3. miesto obsadil aj v medzinárodných kolách študentskej odbornej vedeckej činnosti, či súťaži Tech Inno Day. Praktické skúsenosti zo stavebníctva začal získavať od r. 2015 vo firme Strabag ako junior asistent stavbyvedúceho. Po skončení inžinierskeho štúdia v r. 2017 nastúpil vo firme Skanska ako BIM koordinátor. Od r. 2018 v PROMA s.r.o. zastáva pozíciu riaditeľa inovačného oddelenia VDC studio (Virtual Design and Construction studio) a hlavného BIM koordinátora. Od r. 2017 je členom pracovných skupín na štandardizáciu v BIM asociácii Slovensko.

Kontakt

OK
Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Cookie Info Script