Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Novostavba budovy urgentného príjmu a oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Architektonická štúdia, zameranie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru Objekt sa nachádza v areáli FNsP v Žiline a to medzi chirurgickým oddelením a centrálnym röntgenom. Objekt je svojou západnou časťou pristavený k spojovacej chodbe, s ktorou je aj v 2.NP prepojený. Účelom stavby je vybudovanie moderného dvojpodlažného pavilónu, s funkčnou náplňou na prízemí urgentný príjem, na poschodí samostatné oddelenie OAIM.

Pavilón je situovaný v centre areálu, s ľahkým príjazdom pre sanitky. Prevádzkovo a dispozičné je objekt prepojený s jestvujúcimi objektmi v mieste jestvujúcej spojovacej chodby, spájajúcej chirurgický pavilón s poliklinikou a monoblokom s oddeleniami. Dispozičné a prevádzkové prepojenie objektu cez jestvujúcu spojovaciu chodbu je na úrovni 2.NP.

P2010002 P2010004 PC220002 PC220017   


Súbor na stiahnutie:

Top