Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

Jedná sa o nadstavbu 4.NP nad celým pôdorysom existujúceho objektu a technického 5.NP nad časťou existujúceho objektu DFNSP. Architektúra nadstavby zachováva pôvodný ráz objektu a rešpektuje architektonické stvárnenie areálu pôvodným autorom.

P9260183 P9260210 P9260213 P9260264 P9260282


Súbor na stiahnutie:

Top