Kariéra

Radi prijmeme do nášho kolektívu šikovných a ambicióznych projektantov, ktorí majú záujem o projektovanie v systéme BIM a chcú si naplniť svoje ambície  v priemysle, občianskej vybavenosti alebo rezidenčných komplexoch. Ozvite sa nám, náš dotazník je pripravený práve pre Vás.  Nerozhoduje vek, ani množstvo skúseností, ale  vôľa byť stále lepší. Pridaj s k nám.


Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, zašlite na adresu firmy žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, doloženú príslušným typom vyplneného dotazníka (dotaznik uchádzači_cisty, dotaznik uchádzači_otazky) podľa pozície, v ktorú máte záujem a štruktúrovaným životopisom. V prípade volnej pracovnej pozície Vás budeme kontaktovať. Zaslaním Vašej žiadosti o zamestnanie, štruktúrovaného životopisu a vyplneného dotazníka nám dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov pre potreby ich uchovania v databáze spoločnosti PROMA, s.r.o. počas doby 1 roka v zmysle Zákona c.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Top