Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

GolfPark Rajec- Charubina

Účelom a funkciou stavby je vytvorenie športovo- rekreačného areálu určeného pre verejnosť a súkromných investorov- Golfový areál so stavbou 18 jamkového golfového ihriska.

V prvej etape boli realizované nasledovné stavby:

– Golfová akadémia s 9 jamkovým ihriskom strednej obtiažnosti

– Golfový klub Akadémie

V ďalšej etape sa vybudujú na základe samostatnej dokumentácie nasledovné objekty:

– Golfový klub s príslušnou vybavenosťou

– Rezidenčná zóna

– Inžinierske siete a komunikácie pre Golfový klub a rezidenčnú zónu

Areál je uložený v prírodnom (časti lesnatom) prostredí. Jednotliví časti areálu sú vzájomne prepojené prostredníctvom existujúcich, resp. predovšetkým novonavrhovaných komunikácií, pričom funkčne sa dopĺňajú. Každá zo stavieb využíva fenomén atraktívneho rekreačného a prírodného prostredia, výhľady na okolitú krajinu.


Súbor na stiahnutie:

Top