Vízia a stratégie

Budujeme spoľahlivú, disciplinovanú, čestnú, stabilnú a sebestačnú spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti prípravy a realizácie stavebných investícií, ktorá kvalitou svojich služieb, komunikáciou a spoľahlivosťou bude atraktívna pre svojich zákazníkov a partnerov.

Pri budovaní vízie chceme plniť nasledovné poslanie:

PROMA - Vízia a stratégiePoslanie voči zákazníkom
Základným kritériom našej práce je, aby sa vrátil zákazník a nie naša práca. Tomu podriaďujeme zásady organizácie práce, podnikovej kultúry, marketingu a pozitívny systém komunikácie so zákazníkom.


Poslanie voči zamestnancom

Budúcnosť našej spoločnosti závisí od našich zamestnancov a ich schopností. Kladieme dôraz na čestnosť, lojálnosť, bezúhonnosť, zodpovednosť a kreativnosť. Atraktívnymi podmienkami motivujeme všetkých pracovníkov s cieľom podávať čo najlepšie výkony pri uspokojovaní potrieb zákazníkov. Vytvárame organizačné, pracovné a sociálne podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú stabilitu, možnosť odborného a funkčného rastu, kultivovaný rozvoj osobnosti a stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a ich rodiny.

PROMA - Vízia a stratégie
Poslanie voči krajine a verejnosti

Máme úctu voči našej krajine, zákonom a životnému prostrediu. Svojou prácou aktívne prispievame k odbornému, ekologickému povedomiu verejnosti, podporujeme humanitárne aktivity v spoločnosti.


Poslanie voči majiteľom spoločnosti

Svedomitou, kvalitnou, zodpovednou prácou, čestným a lojálnym prístupom ku spoločnosti aktívne napĺňame víziu a poslanie stanovené majiteľmi spoločnosti.

O spoločnosti

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top