Profil

História značky PROMA siaha do roku 1990, kedy terajší jediný majiteľ spoločnosti PROMA, Ing. Ján Majerský, PhD. začal podnikať ako fyzická osoba. Na konci roka 1994 sa malá projektová a expertízna kancelária pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. V priebehu rokov sa vďaka zodpovednej, čestnej a profesionálnej práci stala z malej kancelárie významná spoločnosť, ktorá už od roku 2004 zastáva najvýznamnejšie pozície v rebríčkoch slovenských architektonických a projektových spoločností.

Spoločnosť PROMA

V roku 2002 PROMA, s.r.o. otvorila prevádzku  v Moskve, ktorá je momentálne v útlme  a v roku 2004 stredisko v Bratislave.

Garanciou kvality poskytovaných služieb je zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2016, environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2016 potvrdzujúci dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2009 a systém bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001:2014.

Základné imanie spoločnosti je 150 000€. Produkciu zabezpečuje tím kvalifikovaných odborníkov v príslušných projektových a inžinierskych profesiách.

PROMA, s.r.o. poskytuje nasledovné činnosti a služby:

 • výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
 • prieskumy a diagnostiku v oblasti geológie, topografie a statiky
 • inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby
 • architektonické a designové návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu
 • kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb
 • počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb
 • výber dodávateľa pre realizáciu
 • realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor
 • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií
 • meranie a klasifikovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a porúch
 • návrhy stavebno-technických a konštrukčných úprav objektov pre zníženie energetickej náročnosti
 • odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb
 • služby EPC a EPCM kontraktora v zmysle požiadaviek klienta

pecat_stability_viac_ako_315px_2018_sk

O spoločnosti

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top