Ocenenia

Čestné uznanieDiplom PROMAOcenenia za ekonomické výsledky: 
Bronzový Golem 2003 – cena za ekonomické výsledky a proporcionálny rast v roku 2002, udelená v celoštátnej súťaži malých a stredných podnikateľov v oblasti služieb.
Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory udelené vo februári 2006 za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania.

Ocenenia za návrhy stavieb v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, ktorého organizátorom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a iné:

Diplom PROMADiplom - Bytové domy s úsporným riešením
2. miesto v roku 2010 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nízkoenergetický bytový dom – 6 b.j., Tvrdošín


PROMA - udelené ocenenie v súťaži stavba roka 2007PROMA - udelené ocenenie v súťaži stavba roka 2007
udelené ocenenie v súťaži stavba roka 2007 – cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy


Diplom - Bytové domy s úsporným riešenímDiplom - Bytové domy s úsporným riešením
3. miesto v roku 2006 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 19 b.j., Tovarníky


Diplom - Bytové domy s úsporným riešenímDiplom - Bytové domy s úsporným riešením
2. miesto v roku 2006 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 23 b.j., Košická ulica, Kežmarok


Čestné uznanie - Bytové domy s úsporným riešenímČestné uznanie - Bytové domy s úsporným riešením
Čestné uznanie v roku 2005 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomný bytový dom 8 b.j., Prašice


Diplom - Bytové domy s úsporným riešenímDiplom - Bytové domy s úsporným riešením
3. miesto v roku 2004 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Nájomné bytové domy 30 b.j., Tovarníky


Diplom - Bytové domy s úsporným riešenímDiplom - Bytové domy s úsporným riešením
2. miesto v roku 2002 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom 20 b.j., Ul. Vl. Clemetisa, Hnúšťa


Čestné uznanie - Bytové domy s úsporným riešenímČestné uznanie - Bytové domy s úsporným riešením
Čestné uznanie v roku 1999 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom, Ulica 17. novembra, Čadca


Diplom - Bytové domy s úsporným riešenímDiplom - Bytové domy s úsporným riešením
2. miesto v roku 1998 – kategória A – Bytové domy s úsporným riešením, súťažný návrh: Bytový dom, Jilemnického ulica, Detva


O spoločnosti

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top