Certifikáty a licencie

PROMA, s.r.o. ako projektová a expertízna spoločnosť, špecializovaná na architektúru a projektovanie stavieb, investičnú prípravu, projektový manažment a technický dozor stavieb, v neposlednom rade aj realizácia stavieb a finančný manažment si kladie za cieľ garantovať slovenským aj zahraničným partnerom kvalitu práce, odvodenú od vysokej kultúry podnikania. Manažment firmy pokladá kvalitu za jedno z rozhodujúcich kritérií konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu.

CERTIFIKÁTY :
  • zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001, systém BOZP podľa noriem OHSAS 18001 a systém bezpečnosti informácií podľa noriem ISO 27001, získaných na základe certifikačného auditu, ktorý vykonala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
  • certifikát o dosiahnutom ratingu, ktorý bol vykonaný renomovanou spoločnosťou SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. z vlastnej iniciatívy našej spoločnosti

27001_1 18001_1 14001_1               9001_1

LICENCIE:
  • Oprávnenie pre projektovanie pozemných stavieb a pre výkon stavebného dozoru v Slovenskej republike
  • čestné členstvo v asociácii stavebných inžinierov Ruska
  • členstvo v samoregulujúcej organizácii Medzinárodné združenie projektantov
  • oprávnenie pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Licencia - PROMALicencia - PROMAStabilný podnik 2018 – starší ako 20 rokov

PROMA, s.r.o.pecat_stability_viac_ako_315px_2018_sk

O spoločnosti

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top