Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Dostavba areálu Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka

Navrhovaná stavba je situovaná v katastrálnom území Nová Bystrica, v areáli Múzea kysuckej dediny. Múzeum kysuckej dediny je skanzen nachádzajúci sa neďaleko obce Nová Bystrica, časti Vychylovka v doline Chmúra, ktorá je súčasťou CHKO Kysuce. Výstavba multifunkčného objektu terminálu, ktorý je navrhovaný vo veľmi mierne zvlnenom teréne na mieste existujúcej asfaltovej cesty a spevnenej plochy pri objekte správy skanzenu – Raganov mlyn a v tesnej blízkosti historickej železničnej trate a v blízkosti Chmúrovho potoka. Primárnym záujmom je vybudovanie multifunkčného objektu vstupného terminálu – zastávky Skanzen Vychylovka, ktorý má byť so svojim bezprostredným okolím centrom zhromažďovania sa návštevníkov Skanzena.

Okrem funkcie stanice železničky s predajom lístkov, drobných suvenírov a propagačných materiálov múzea má byť aj krytou čakárňou, priestorom pre relax, jeho exteriérové plochy sú navrhnuté ako prekryté oddychové miesta s možnosťou konzumácie občerstvenia a nápojov predávaných v prízemí objektu. V objekte sú navrhnuté sociálne miestnosti pre návštevníkov MKD s prístupom pre vozíčkárov, ďalej miestnosť správkyne HLÚŽe.

Po architektonickej stránke ide o objekt, ktorého návrh v sebe skĺbil prvky ľudovej tradičnej architektúry a moderného dizajnu. Ako výrazový materiál je dominantou drevo a tehla. Interiér objektu je však navrhnutý účelovo, so súčasnými materiálmi.

162


Súbor na stiahnutie:

Top