Dotazník

Pre zlepšenie našich služieb je tento dotazník našim dôležitým nástrojom informácii a komunikácie so zákazníkmi. Budeme radi ak klienti tento dotazník objektívne vyplnia.

1. Označte, aká bola Vaša spokojnosť s poskytnutými službami (1-5, kde 5 je najvyššia spokojnosť a 1-3, kde 3 je vysoká):

Hodnotený faktor


Kvalita našich služieb


Rýchlosť realizácie služieb


Naša reakcia na Vami požadované zmeny počas realizácie


Poradenstvo


Plnenie a dodržiavanie termínov


Grafická úprava


Cena projektu


Dostupnosť informácií o firme


Vystupovanie našich pracovníkov


Odbornosť našich pracovníkov


Dostupnosť pracovníkov (napr. pri riešení problémov...)
HODNOTENIE


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5


 1 2 3 4 5
Dôležitosť hodnoteného faktora z Vášho pohľadu


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3


 1 2 3

2. Prečo ste sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Proma, s.r.o.? (môžete označiť aj viac možností):
 kvalite služieb cenám odbornému personálu šírky ponúkaného sortimentu služieb termínom spracovania dopravnej vzdialenosti pružnosti spoločnosti renomé firmy individuálnemu prístupu referenciám od iných investorov


3. Máte v oblasti projektovania stavieb skúsenosti aj s inými spoločnosťami (ak nie, pokračujte otázkou č. 5):
  áno, s viacerými  áno, s jednou spoločnosťou  nemáme skúsenosti s inou spoločnosťou


4. V porovnaní s týmito konkurenčnými projektovými spoločnosťami je spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou Proma:
  výrazne lepšia  lepšia  spoločnosti sú na porovnateľnej úrovni horšia  výrazne horšia


5. Ak so spoločnosťou Proma spolupracujete dlhodobejšie, počas vzájomnej spolupráce sa Vaša spokojnosť s firmou Proma:
 zvyšuje zostáva na rovnakej úrovni znižuje


6. Odporučili by ste spoločnosť Proma Vašim známym, príp. obchodným partnerom?
 áno nie


Poraďte nám, ako by sme mohli zvýšiť Vašu spokojnosť:
 skvalitnením personálu       znížením ceny      zrýchlením procesu poskytovaných služieb             zvýšením kreativity poskytovaných návrhov


Ak máte záujem, napíšte prosím Vašu adresu:

Vaše meno

Firma

Kontrolná otázka (*)
1+1=? 

Váš email

Telefón
* - povinné polia

O spoločnosti

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Top