Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, II. Etapa – ľavý jazdný pás

Náklady na výstavbu: 34 217 000 €
Začiatok výstavby: 1.11.2010
Ukončenie výstavby: 1.11.2012

Popis projektu: V rámci 2. etapy má byť dokončený ľavý jazdný pás s celkovou dĺžkou 5210 metrov v katastri Spišské Podhradie, Jablonov, Studenec. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie niekoľkých vetiev križovatiek s dĺžkou takmer 580,03 metrov, k preložkám 444,537 metrov komunikácií, k dokončeniu štyroch mostných objektov na diaľnici v dĺžke 900 m a k vybudovaniu dvoch protihlukových stien dĺžky 260 a 800 metrov. Súčasťou stavby sú aj rozsiahle úpravy jestvujúcich komunikácií. Úsek bude financovaný zo štátneho rozpočtu SR.

Naše práce PROMA, s.r.o.: Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant: Geoconsult, spol. s r. o., Bratislava

Zhotoviťel: ZDRUŽENIE JABLONOV – STUDENEC:
Doprastav, a.s., Inžinierske stavby, a.s. Košice, Váhostav – SK, a.s.

100_2670 P7070100 P8270139 SO101 SO205


Súbor na stiahnutie:

Top