Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skViacúčelová športová hala THE GYM, Bratislava

Športová hala Ide o viacúčelovú športovú halu pôdorysných rozmerov cca 42,5 x 24,5 m a svetlou výškou 8 m. Nosné funkčné využitie objektu zahŕňa športovú časť haly so zázemím pre športovcov. Ide o tréningovú halu pre snowboarding, skateboarding, climbing a pod.... [ Zobraziť ]

Rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava

Rekonštrukcia - Štadión Ondreja Nepelu Objekt Zimného štadióna bol existujúci objekt integrovaný do organizmu mesta. Rekonštrukcia riešila hlavnú nástupnú plochu pre divákov ako aj zásobovanie a prevádzku štadióna. Urbanistická koncepcia pôvodnej budovy zostala zachovaná a v rámci rekonštrukcie nebola narušená. Návrh vychádzal zo zhmotnenia... [ Zobraziť ]

GolfPark Rajec- Charubina

Golf park Rajec Účelom a funkciou stavby je vytvorenie športovo- rekreačného areálu určeného pre verejnosť a súkromných investorov- Golfový areál so stavbou 18 jamkového golfového ihriska. V prvej etape boli realizované nasledovné stavby: – Golfová akadémia s 9 jamkovým ihriskom strednej obtiažnosti... [ Zobraziť ]

Aquacentrum Savas Bobrovník

Aquacentrum Savas Bobrovník - PROMA Navrhovaný objekt  „vodného sveta“ je situovaný pozdĺž hlavnej vnútroareálovej komunikácii, lokalizovaný bližšie ku vstupu do areálu. Je umiestnený ako vstupný objekt areálu pred športovým areálom, na ktorý prevádzkovo a urbanisticky blízko nadväzuje. Areál je rozdelený na kryté prevádzky – celoročné využívanie a vonkajšie... [ Zobraziť ]

Rekreačno-oddychový areál Dohňany, okres Puchov

Rekreačno-oddychový areál Dohňany Navrhnutý Viacúčelový objekt EPIC Klub je riešený ako samostatne stojaci objekt s tromi nadzemnými podlažiami s plochou strechou, pavilónového charakteru, s hlavnou orientáciou hmoty sever – juh, dlhšou stranou súbežne s riekou, resp. železničnou traťou. Hlavný vstup je situovaný... [ Zobraziť ]

Top