Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skVýrobná Hala Hydac, Tvrdošín

P1090046 Navrhovaný komplex slúži ako výrobný objekt. Celý komplex je funkčne členený pôdorysne a to na plochy výrobné, administratívne, skladovacie, spevnené plochy a komunikácie, ktoré plnia dostatočný priestor firmy v   procese výroby, spracovania materiálu a skladovania. V administratívnej časti je... [ Zobraziť ]

Top