Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skZF Levice

Levice [ Zobraziť ]

Realizácia výrobnej haly spoločnosti CCN Group v Beluši

Realizácia výrobnej haly spoločnosti CCN Group v Beluši Spoločnosť PROMA v súčasnosti realizuje výstavbu výrobnej haly pre francúzsku spoločnosť CCN Group v Beluši. PROMA zabezpečila kompletný realizačný projekt a následne aj kompletnú realizáciu výrobnej haly na kľúč. Ukončenie výstavby a kolaudácia objektu je naplánovaná na december 2014-... [ Zobraziť ]

Fotovoltaická elektráreň Tesco

PROMA - Fotovoltaická elektráreň Tesco Generálny dodávateľ stavby: PROMA, s.r.o. Popis: Doplnkový energetický zdroj , ktorý  sme zrealizovali na streche HM Tesco v rekordnom čase od 1.6. do 30.6. 2012 , tvorí fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 99,1 kW. Elektrinu zo slnka získava 420 ks panelov... [ Zobraziť ]

Dodávka tepla pre LEAF Slovakia s.r.o. Parovod – prípojka pre LEAF, Priemyselný park Levice

PICT4826 Výstavba inžinierskych sietí – prípojka pary a horúcej vody pre LEAF Slovakia s.r.o. vo výške nad terénom max. 8 metrov. Členenie stavby: – horúcovod, parovod a kondenz vedený na existujúcom potrubnom moste -horúcovod, parovod vedený v zemi – horúcovod,... [ Zobraziť ]

Prestavba kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou súčasného spôsobu vykurovania na biomasu – sklad drevnej štiepky Ľubietová, Tajov, Poniky a Čierny Balog

167 Súčasťou projektu „Prestavby uhoľných kotolní obecných budov na spaľovanie biomasy“ je príprava, skladovanie a doprava paliva – drevnej štiepky – v potrebnom množstve a kvalite pre jednotlivé zdroje tepla. Palivo pre združenie obcí sa bude pripravovať z odpadov z... [ Zobraziť ]

Top