Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk



Systémový dom – technické centrum prípravy PUR systémov, Malacky

elastogran1_u Účelom stavby je výstavba skladovo-prevádzkového objektu firmy ELASTOGRAN systémového domu technického centra prípravy PUR systémov, s dobrým dopravným napojením na jestvujúcu dopravnú štruktúru a s napojením na jestvujúcu technickú infrastrukturu priemyselno-technologického parku Záhorie. Stavba je situovaná v extraviláne mesta... [ Zobraziť ]

Výrobný závod ADATO, Levice

DSC_0060 Územie staveniska je vyčlenené v časti priemyselného parku Géňa mesta Levice, v juhozápadnej časti parku, ktorého terén je rovinatý. Podnikateľské portfolio investora je orientované na výrobu výrobkov pre energetický priemysel. V objekte SO 01 Výrobná hala A so vstavkom... [ Zobraziť ]

GOODMAN Logistické centrum Senec

07082008126 Dispozičné riešenie haly vychádza z požiadavky spoločnosti Goodman vytvoriť univerzálnu halu s možnosťou rozdelenia na viacero dispozične a prevádzkovo nezávislých častí s možnosťou prenájmu viacerým nájomcom. Dispozičné riešenie haly je navrhnuté ako jeden veľkopriestor, ktorý bude rozdelený na niekoľko... [ Zobraziť ]

Výrobná Hala Hydac, Tvrdošín

P1090046 Navrhovaný komplex slúži ako výrobný objekt. Celý komplex je funkčne členený pôdorysne a to na plochy výrobné, administratívne, skladovacie, spevnené plochy a komunikácie, ktoré plnia dostatočný priestor firmy v   procese výroby, spracovania materiálu a skladovania. V administratívnej časti je... [ Zobraziť ]

Výrobná Hala – ZF Sachs, Levice

DSC_0025 Dispozično-technické riešenie vychádza z požiadavky výroby pre jednotlivé haly a prevádzky. Hala SACHS (SO 01) určená pre opravy spojok osobných automobilov je funkčne delená na 3 časti: 1. Administratívna – rozdelená na dve časti s vlastnými vstupmi prvý vstup... [ Zobraziť ]

Top