Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skDodávka tepla pre LEAF Slovakia s.r.o. Parovod – prípojka pre LEAF, Priemyselný park Levice

PICT4826 Výstavba inžinierskych sietí – prípojka pary a horúcej vody pre LEAF Slovakia s.r.o. vo výške nad terénom max. 8 metrov. Členenie stavby: – horúcovod, parovod a kondenz vedený na existujúcom potrubnom moste -horúcovod, parovod vedený v zemi – horúcovod,... [ Zobraziť ]

Výrobno-skladová hala Genoplastik vrátane administratívno-sociálneho vstavku

DSC_0091 Územie staveniska je vyčlenené v časti priemyselného parku Géňa mesta Levice – Juh. Hlavnou podnikateľskou činnosťou v objekte je výroba polyetylénových (HDPE), polypropylénových (PP) fliaš a polypropylénových uzáverov na fľaše. Vyrobené výrobky sú určené najmä ako obal na tekuté... [ Zobraziť ]

Prestavba kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou súčasného spôsobu vykurovania na biomasu – sklad drevnej štiepky Ľubietová, Tajov, Poniky a Čierny Balog

167 Súčasťou projektu „Prestavby uhoľných kotolní obecných budov na spaľovanie biomasy“ je príprava, skladovanie a doprava paliva – drevnej štiepky – v potrebnom množstve a kvalite pre jednotlivé zdroje tepla. Palivo pre združenie obcí sa bude pripravovať z odpadov z... [ Zobraziť ]

Priemyselný park Levice

PP_LV_71_101_300dpi [ Zobraziť ]

Prístavba priemyselného závodu Kofola, Rajecká Lesná

PROMA - Kofola Cieľom rozšírenia skladovej a administratívnej plochy v novej hale je zlepšiť doteraz nevyhovujúci stav uskladnenia hotových nápojov na spevnených plochách v okolí exist. objektov a koncentrovať všetkých pracovníkov v jednom areáli, keďže časť zamestnancov s kapacitných dôvodov hlavne administratívnych je v neďalekom Rajci. Umiestnenie stavby je navrhnuté  na parcelách v katastrálnom území obce Rajecká Lesná. [ Zobraziť ]

Top