Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skBytový dom – 16 b.j., Turčianske Teplice

9 Bytový dom má dva vchody, štyri nadzemné podlažia a nízke neobytné podkrovie. Na jednotlivých podlažiach sú umiestnené dvoj- a trojizbové byty so štandardným vybavením. Dom je vytvorený skladbou dvoch odlišných jedenásťbytových sekcií “A” a “C”. Rozličnou skladbou jednotlivých sekcií... [ Zobraziť ]

Top