Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skNovostavba budovy urgentného príjmu a oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Novostavba budovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline - PROMA Architektonická štúdia, zameranie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru Objekt sa nachádza v areáli FNsP v Žiline a to medzi chirurgickým oddelením a centrálnym röntgenom. Objekt je svojou západnou časťou pristavený k spojovacej chodbe, s ktorou je... [ Zobraziť ]

Ekologická a nízkoenergetická budova EcoPoint OFFICE CENTER KOŠICE

Hotel a administratívne centrum - Košice Zámerom investora je vybudovať moderné administratívne centrum ako súčasť občianskej vybavenosti pri vstupe do mesta Košice. Administratívne centrum je navrhnuté ako skladba troch samostatných 5-6 podlažných objektov v pôdorysnom tvare písmena „L“, s možnosťou postupnej etapovitej výstavby. Všetky 3... [ Zobraziť ]

Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

PROMA - Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Jedná sa o nadstavbu 4.NP nad celým pôdorysom existujúceho objektu a technického 5.NP nad časťou existujúceho objektu DFNSP. Architektúra nadstavby zachováva pôvodný ráz objektu a rešpektuje architektonické stvárnenie areálu pôvodným autorom. [ Zobraziť ]

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA s prevádzkovými budovami a areálom firmy – TuCon, a.s., ŽILINA

003 Účelom a funkciou stavby sú administratívne a dielenské priestory pre potreby investora. Dokumentácia sa prevádzkovo delí na administratívno-sociálnu, dielensko-skladovaciu časť, technickú a technologickú infraštruktúru objektov a areálu. Areál sa nachádza v meste Žilina, na okraji miestnej časti Bánová,. Stavbu... [ Zobraziť ]

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad

11 V návrhu je akceptovaný a ponechaný výraz torza so zásahmi kultivujúcimi a prezentujúcimi charakteristické črty hradobnej architektúry. Návrh nadväzuje na metodický princíp obnovy hradu zo 40. rokov 20. storočia a upravuje niektoré jeho prvky podľa výsledkov nových výskumov. Stanovená rámcová metóda obnovy... [ Zobraziť ]

Top