Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skNadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

PROMA - Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Jedná sa o nadstavbu 4.NP nad celým pôdorysom existujúceho objektu a technického 5.NP nad časťou existujúceho objektu DFNSP. Architektúra nadstavby zachováva pôvodný ráz objektu a rešpektuje architektonické stvárnenie areálu pôvodným autorom. [ Zobraziť ]

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA s prevádzkovými budovami a areálom firmy – TuCon, a.s., ŽILINA

003 Účelom a funkciou stavby sú administratívne a dielenské priestory pre potreby investora. Dokumentácia sa prevádzkovo delí na administratívno-sociálnu, dielensko-skladovaciu časť, technickú a technologickú infraštruktúru objektov a areálu. Areál sa nachádza v meste Žilina, na okraji miestnej časti Bánová,. Stavbu... [ Zobraziť ]

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad

11 V návrhu je akceptovaný a ponechaný výraz torza so zásahmi kultivujúcimi a prezentujúcimi charakteristické črty hradobnej architektúry. Návrh nadväzuje na metodický princíp obnovy hradu zo 40. rokov 20. storočia a upravuje niektoré jeho prvky podľa výsledkov nových výskumov. Stanovená rámcová metóda obnovy... [ Zobraziť ]

Dostavba areálu fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave

cam 02 up Pre potreby Fakulty matematiky, fyziky a informatiky sa navrhuje vybudovanie nového “Pavilónu špičkových technológií”. Pavilón bude určený pre výchovu študentov, doktorantov, pedagógov FMFI UK, odborníkov z praxe, ale poskytuje tiež možnosť realizácie základného výskumu do prototypových riešení nutných pre... [ Zobraziť ]

Pilotný projekt pre obnovu Základnej školy na nízkoenergetickú budovu

Pilotný projekt pre obnovu Základnej školy na nízkoenergetickú budovu - PROMA Predmetom projektu stavby bola obnova samostatne stojacej budovy základnej školy a telocvične situovaných v obci Lietavská Lúčka. Hlavným cieľom bolo vyriešenie dodatočného zatepľovacieho systému a techniky prostredia tak, aby budova spĺňala požiadavku na nízkoenergetickú budovu. Objekt školy sa skladá... [ Zobraziť ]

Top