Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skObchodné centrum Baumax, Žilina

IM004456 Navrhovaná stavba vychádza z typového opakovaného projektu s aktualizáciou dispozičného, konštrukčného a urbanistického riešenia podľa konkrétnych územno-technických podmienok. Hlavný objekt sa skladá zo železobetónovej prefabrikovanej časti a z oceľovej časti. Zakladanie všetkých stĺpov je na železobetónových prefabrikovaných kalichoch s... [ Zobraziť ]

Obchodné centrum Hypernova, Liptovský Mikuláš

IM001403 Polyfunkčné centrum obsahuje predajné priestory, administratívu, služby a bývanie. Z toho vyplýva gradácia výškového zónovania smerom na východ k centru mesta. Objekt obchodného centra má nepravidelný pôdorys s čelnou stranou v tvare poloblúka. časť priečelia má 4 nadzemné podlažia.... [ Zobraziť ]

Obchodné centrum Baumax, Martin

PIC00182 Stavba slúži pre širokú verejnosť ako obchodné centrum pre predaj nepotravinárskeho tovaru, najmä tovaru pre stavbu, záhradu a remeselné práce. Vlastná stavba pozostáva z predajnej haly, tvorenej predajnej plochy a nevyhnutného sociálneho a technického zázemia. K tomu je pridružené... [ Zobraziť ]

Obchodné centrum Hypernova, Spišská Nová Ves

P1010002 [ Zobraziť ]

Obchodné centrum Hypernova, Komárno

P6180001 …   Obchodné centrum Hypernova, Komárno [ Zobraziť ]

Top