Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skBytový dom – 11 + 8 b.j., Prašice

16 Bytový dom sa nachádza na svahovitom pozemku. Ide o nepodpivničený dvojpodlažný nájomný bytový dom, zastrešený sedlovou strechou, oživený markízou nad vstupom. Z dispozičného hľadiska sú v bytovom dome byty s dvoma obytnými podlažiami. Na prvom podlaží sa nachádza denná... [ Zobraziť ]

Bytový dom – 10×16 b.j., Pezinok

14 Bytový dom má jeden vchod, štyri nadzemné podlažia a neobytné nízke podkrovie, nemá suterén. Na jednotlivých podlažiach sú umiestnené dvoj a trojizbové byty so štandardným vybavením. Bytový dom je vežového typu so schodiskom v centre dispozície. Hmota bytového domu... [ Zobraziť ]

Bytový dom – 3×22 bj, Zvolen

13_1 Bytový dom je vytvorený skladbou dvoch odlišných jedenásťbytových sekcií.Má dva vchody, štyri nadzemné podlažia, neobytné podkrovie a nemá suterén. Na jednotlivých podlažiach sú umiestnené dvoj- a trojizbové byty so štandardným vybavením. Členitosť fasády je podporená farebnosťou. [ Zobraziť ]

Bytový dom – 3×10 b.j., Tovarníky

11_1 Architektonické riešenie bytového domu vychádza z požiadavky maximálneho dispozičného využitia ponúkaného územia, s použitím jednoduchej a ekonomicky výhodnej konštrukcie. Bytové domy sú navrhnuté trojpodlažné s obytným podkrovím. V domoch „A“ a „B“sa sa nachádza 11 bytových jednotiek, z toho... [ Zobraziť ]

Bytový dom – 16 b.j., Turčianske Teplice

9 Bytový dom má dva vchody, štyri nadzemné podlažia a nízke neobytné podkrovie. Na jednotlivých podlažiach sú umiestnené dvoj- a trojizbové byty so štandardným vybavením. Dom je vytvorený skladbou dvoch odlišných jedenásťbytových sekcií “A” a “C”. Rozličnou skladbou jednotlivých sekcií... [ Zobraziť ]

Top