Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.skDostavba areálu fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave

cam 02 up Pre potreby Fakulty matematiky, fyziky a informatiky sa navrhuje vybudovanie nového “Pavilónu špičkových technológií”. Pavilón bude určený pre výchovu študentov, doktorantov, pedagógov FMFI UK, odborníkov z praxe, ale poskytuje tiež možnosť realizácie základného výskumu do prototypových riešení nutných pre... [ Zobraziť ]

Hotel Cresco Starý Smokovec

Hotel Cresco Starý Smokovec - PROMA Dispozičné riešenie bolo ovplyvnené a definované nasledujúcimi skutočnosťami : existujúcou vymedzujúcou plochou pôvodného návrhu lokalitným programom definovaným investorom kategorizáciou hotela urbanistickým návrhom a reliéfom pozemku orientáciou k svetovým stranám a atraktívnym výhľadom prístupom autorov. Celková kapacita ubytovacej časti je 57 2-posteľových izieb (3×2-izbový... [ Zobraziť ]

Dostavbu areálu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

0005 Diagnostické centrum je päťpodlažný objekt bez suterénu. Konštrukčná výškaprízemia je 3600 mm ako požiadavka technologického vybavenia vnútorných priestorov. Ostatné  podlažia majú konštrukčnú výšku3300 mm. Ako špecifikum zdravotníckej výstavby je požiadavka na 150 mm výšky podláh. V časti RTG pracovísk sa uvažuje s možnosťou použitia zdvojených podláh.... [ Zobraziť ]

Interiér Hotela Panoráma, Štrbské Pleso

Hotel Panoráma - apartmán V komplexe je plánovaných viac ako 100 apartmánov v rozlohe od 22 do 120m2   Väčšina apartmánov bude mať neopakovateľný výhľad na nádherné vysokotatranské štíty alebo na pohorie Nízkych Tatier. V komplexe sa nachádza recepcia s 24hodinovým servisom, reštaurácia s barom a salónikom, apres-ski... [ Zobraziť ]

Administratívna Budova Mondi, Ružomberok

mondi bilb Budova bude situovaná pri súčasnom vstupe 1 a čiastočne sa využije súčasný park pri ceste smerom na Liptovský Mikuláš. Sčasti bude zasahovať aj do dnešného podniku, kde vyrastie parkovisko. Prvý výkop ročnej výstavby sa predpokladá v auguste tohto roku... [ Zobraziť ]

Top