Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Bratislavská Univerzita Práva

Jedná sa o rekonštrukciu objektu zo 60-ich rokov, autormi, ktorej boli Ing.arch.Titl a Ing.arch.Gebauer
Stavba je funkče v kategórii školských stavieb. Kapacitne pokrýva potreby výuky 1500 študentov, plného pedagogického zázemia a rýchleho stravovania.

Dispozične a funkčne je stavba delená na priestory vstupné s predajňou kníh a stravovacím traktom, priestory prednáškové s prednáškovými sálami o kapacite 200, 100, 60 poslucháčov s tlmočníckymi priestormi a réžiami, priestory výukové, s učebňami pre 30 poslucháčov, skúšobné miestnosti, počítačové učebne, priestory knižnice , priestory administratívne , priestory reprezentačné s vedením vysokej školy a priestory technického vybavenia, ktoré sa nachádzajú v suteréne stavby a strešných nadstavieb s odovzdávacou stanicou tepla, strojovňami vzduchotechniky a klimatizácie, serverovňami, trafostanicou s náhradným zdrojom.

univerzita_color1 univerzita_color2 univerzita_color3_clear

Dsc_0120 P1030900 P1030901 P1030903 P1030912


Súbor na stiahnutie:

Top