Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Aquacentrum Savas Bobrovník

Navrhovaný objekt  „vodného sveta“ je situovaný pozdĺž hlavnej vnútroareálovej komunikácii, lokalizovaný bližšie ku vstupu do areálu. Je umiestnený ako vstupný objekt areálu pred športovým areálom, na ktorý prevádzkovo a urbanisticky blízko nadväzuje.

Areál je rozdelený na kryté prevádzky – celoročné využívanie a vonkajšie časti – sezónne užívanie. Pred budovou Aquaparku je navrhované záchytné pohotovostné parkovisko, hlavný vstup je delený pre celoročné kúpalisko a vonkajšie sezónne kúpalisko. S parkovaním pre návštevníkov (denných) sa počíta na záchytnom parkovisku na konci dediny Bobrovník, resp. na spomínanom prislúchajúcom parkovisku.

000002d 000004b 000005c 000006d 000007 bobrovnik1 foto01bobrovnik


Súbor na stiahnutie:

Top