Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Administratívno-obchodné centrum ONYX2

Administratívno-obchodné centrum ONYX2 bude slúžiť na podnikanie (prenajímateľné priestory na obchod, služby a kancelárie). Okrem priestorov kancelárií a obchodov tu budú vyčlenené plochy pre stravovanie, kino, detský kútik. V objekte je zabezpečené parkovanie nájomcov a návštevníkov administratívno-obchodného centra. Objekt administratívnej budovy vychádza z prestavby budovy existujúceho hotela ONYX. Ide o prvú etapu administratívno-obchodného centra ONYX2.

Riešením prestavby je zachovanie výškovej 9-podlažnej časti objektu a jej kompletná rekonštrukcia a zmena jej funkcie na administratívu. Ostatné 1-podlažné časti objektu budú v druhej etape výstavby asanované. Objekt prvej etapy bude po dokončení samostatne fungujúci objekt s vlastným technickým a technologickým riešením. Časť priestorov v 1.NP a 2.NP objektu bude vyčlenených pre prepojenie s objektom obchodného centra a realizovaných v druhej etape výstavby na dosiahnutie prevádzkového prepojenia celého komplexu administratívno-obchodného centra. V prvej etape budú tieto priestory predpripravené na daný zámer.

Prestavba budovy počíta s kompletnou rekonštrukciou vnútorných aj vonkajších častí objektu. Nová fasáda objektu je navrhnutá ako dvojitá s predsadením presklenej fasády pred fasádu pôvodnú. II. etapa – obchodné centrum: Pôvodná budova bude kompletne prestavaná na administratívny blok. V strednej časti 1.NP bude vytvorený prechod určený pre obchodnú pasáž. V zadnej časti sa nachádzajú priestory zásobovania a technického vybavenia.

V II. NP budú z čela umiestnené kancelárie s príslušným sociálnym zázemím pre prevádzku OC. Stredná bude obsahovať opäť prepichnutie obchodnou pasážou a v zadnej bude hygienický blok a priestor určený ako prenajímateľný priestor. Pristavaná časť komplexu bude tvoriť hlavne funkciu obchodnú. Dispozíciu je možné rozdeliť na prístavbu smerom k ulici Štúrova- pešia zóna a prístavbu hlavnej časti medzi ulicami Komenského – Mlynská. Obidve tieto časti budú dispozične prepojené cez existujúcu administratívnu budovu v I a II.NP. Prístavba od pešej zóny je tvorená v troch nadzemných podlažiach.

onyx_kameraKaufland1 onyx_kameraPark2 onyx_kameraParkCely onyx_kameraPesiaBok004 onyx_kameraPesiaZadok


Súbor na stiahnutie:

Top