Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA s prevádzkovými budovami a areálom firmy – TuCon, a.s., ŽILINA

Účelom a funkciou stavby sú administratívne a dielenské priestory pre potreby investora. Dokumentácia sa prevádzkovo delí na administratívno-sociálnu, dielensko-skladovaciu časť, technickú a technologickú infraštruktúru objektov a areálu. Areál sa nachádza v meste Žilina, na okraji miestnej časti Bánová,. Stavbu možno charakterizovať ako novostavbu, s pôdorysnými rozmermi 48,64×16,64m (SO 01 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA) a 78,80×20,095m (SO 02 – DIELŇA SO SOCIÁLNYM VSTAVKOM).

Celý návrh vychádza z územno-technických podmienok lokality a požiadaviek investora. Celý komplex objektu je situovaný na voľnom pozemku, bez obmedzujúcich susediacich budov. Takáto pozícia umožnila vytvoriť jeden ucelený architektonický objekt, objekt s dvoma akcentujúcimi objemovými hmotami, ktoré sa navzájom nevylučujú ale sa navzájom dopĺňajú a tak vytvárajú jeden harmonický a ucelený celok.

003 cam 08_


Súbor na stiahnutie:

Top