References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Expansion of Swedwood OZ Jasná

Stavba je rozšírením jestvujúceho závodu na výrobu nábytku z prírodného dreva. Účelom navrhovaného rozšírenia expanzie bolo rozšírenie výroby o 20%. V existujúcom objekte bolo potrebné navrhnúť dispozičné zmeny, zdemontovať a presunúť stroje a zariadenia a navrhnúť nový objekt. V obidvoch objektoch nainštalovať nové technologické zariadenia. Stavba je navrhnutá za účelom prekrytia výrobného zariadenia nábytkárskej výroby. Vzhľad všetkých stavebných objektov je tvorený kovovým sendvičovým plášťom a nízkymi sedlovými strechami. Farebné riešenie je v bielo-modrej.
Stavebno – konštrukčné riešenie nových objektov vychádza z maximalizácie rozponov hál. Halové objekty sú riešené oceľovými stĺpmi a väzníkmi založenými na pätkách. Prestrašenie je riešené trapézovými plechmi. Podlahová doska je z vláknobetónu a zároveň tvorí protiradónovú bariéru. Komunikácie sú riešené s asfaltovým krytom na štrkových vibrovaných vrstvách.

Swedwood_7 Swedwood_5 HPIM2432 HPIM2431 HPIM2424


File to download:

Top