Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
fax: + 421 / 41 / 707 88 40
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Výrobná Hala Hydac, Tvrdošín

Navrhovaný komplex slúži ako výrobný objekt. Celý komplex je funkčne členený pôdorysne a to na plochy výrobné, administratívne, skladovacie, spevnené plochy a komunikácie, ktoré plnia dostatočný priestor firmy v   procese výroby, spracovania materiálu a skladovania. V administratívnej časti je sústredená celá  sociálna časť pre výrobných zamestnancov.

P1090042 P1090043 P1090046 P1090047


Súbor na stiahnutie:

Top