Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
fax: + 421 / 41 / 707 88 40
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Vedecký park UK Bratislava Novostavba

Nový objekt Vedeckého parku Univerzity Komenského (UK) sa  nachádza v areáli univerzity. Nadväzuje na existujúci areál päťpodlažných pavilónov, šachovnicovo spojených do jednotného celku a zároveň uzatvára areál v krajnej polohe.

Vedecký park UK

ZDROJ: EUROSTAV január- február 2016

vedecký park UK


Súbor na stiahnutie: stiahnúť

Top