Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
fax: + 421 / 41 / 707 88 40
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Spoločnosť PROMA podporila podujatie Tradičné umelecké remeslá 2013

Spoločnosť PROMA ako jeden z partnerov podporila medzinárodný festival ľudových remeselníkov “Tradičné umelecké remeslá 2013″, ktorý sa konal 24.-.25. augusta 2013 na Mariánskom námestí v Žiline.

Kultúrne podujatie, na ktorom sa prezentujú tradičné ľudové remeslá a remeselníci zo Slovenska i zo zahraničia, ako sú keramikári, drotári, rezbári, kováči, korytári, čipkárky, tkáčky, košikári, kaligrafi, šperkári, sklári, medovnikári, zvonkári, výrobcovia kraslíc, ľudových hudobných nástrojov, sviečok a mnohí iní. Súčasťou je kultúrny program, v ktorom vystupujú folklórne a spevácke súbory.

Podujatie organizuje Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, ktorého činnosť je zameraná na uchovávanie tradičných ľudových remesiel a tradícii, zapájanie do činnosti aktívnych ľudových remeselníkov a vytváranie predpokladov pre rozširovanie ich skúseností a znalostí. Združenie sa podieľa aj na práci s mládežou, seniormi, zdravotne postihnutými a dobrovoľnou účasťou členov na podujatiach, kde sa prezentuje ľudové remeslo formou tvorivých dielní. viac


Súbor na stiahnutie:

Top