References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Skupinové stáže v stavebníctve

Firmy, ktoré nemajú rozsiahly personalistický aparát, niekedy prichádzajú so zaujímavými riešeniami ako nájsť nových zamestnancov. A keď sa táto snaha spojí aj so vzdelávacím projektom, je ziskom pre všetkých zúčastnených. Oba tieto rozmery obsiahol projekt systémových skupinových stáží SIZUS, ktorý pripravila žilinská spoločnosť Proma. Proma sa zaoberá architektúrou, projektovaním a developerskou činnosťou v stavebníctve, preto boli cieľovou skupinou stavební inžinieri, architekti, statici, ale aj záhradní a krajinní architekti. A to nezamestnaní absolventi vysokých škôl, aj nezamestnaní odborníci po päťdesiatke. Cieľom projektu bolo podľa manažmentu spoločnosti pomôcť tejto skupine integrovať sa na trh práce. `Išlo o dvojmesačný kurz s osvedčením, ktorý bol pripravený pre desiatich uchádzačov evidovaných na úradoch práce, hovorí odborný garant projektu Jaroslav Šutek.

Všetci mali vzdelanie technického zamerania, traja z nich mali viac ako päťdesiat rokov. Pri výbere kandidátov spolupracovala Proma s úradmi práce v Žiline, v Bratislave, v Košiciach a v Poprade, informačné materiály zverejnila aj na slovenských stavebných fakultách a na internete. Program kurzu pozostával z dvoch častí.

Prvý mesiac boli prednášky, jednotlivé témy prednášali lektori zo Žilinskej univerzity, z partnerskej firmy aj naši zamestnanci. V druhej časti boli účastníci podľa svojho zamerania pridelení k pracovníkom našej firmy – tí im zadávali prácu a preberali ju od nich. Popritom si pozreli aj chod firmy, zistili, s čím sa treba v dennej prevádzke zaoberať,` vysvetľuje Jaroslav Šutek. I keď náplň kurzu bola prakticky rovnaká pre všetkých, potreby účastníkov boli rôzne. `Tí starší, ktorí sa potrebovali reintegrovať, mali problém s počítačmi; jeden sa vlastne celý čas učil projektovať v programe autocad. Mladší mali zase problémy vyplývajúce z nedostatku praxe,` hovorí manažérka projektu Miroslava Bukovanová.

Niektorí napríklad nedokázali pracovať na zákazkách samostatne, potrebovali vedenie `supervíziu`. Niektorí absolventi už mali aké-také pracovné skúsenosti, niektorí však mali problém s komunikáciou. Preto aj v tejto oblasti sa potvrdila potreba vzdelávania. Projekt bol prínosom pre nezamestnaných aj spoločnosť.

Pre nás bolo prínosom spoznanie nových potenciálnych zamestnancov, ich vývoj a v neposlednom rade možnosť výberu po preukázaní ich schopností,` hovorí Bukovanová. Proma sa napokon rozhodla ponúknuť spoluprácu štyrom z frekventantov kurzu. `Jeden má však záujem pracovať len v Košiciach, a tam my nemáme pracovisko, takže ak sa dohodneme, pôjde zrejme o externú spoluprácu,` dodala. (gal)


File to download:

Top