References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Skončiť s čistým štítom

Rajecké Teplice – Kúpeľné mesto Rajecké Teplice má potenciál stať sa vyhľadávaným oddychovým a rekreačným centrom. Má na to všetky predpoklady. Ján Majerský, poslanec mestského zastupiteľstva je jedným z tých, ktorým na meste veľmi záleží. „Myslím, že sme položili dobré základy pre ďalší rozvoj mesta.

Investovali sme do predprojektovej prípravy výstavby námestia, chodníkov, zaktualizovali sme územný plán. Momentálne sa realizuje mestská tržnica, čaká nás veľa práce s kanalizáciou a vzhľadom na kúpeľný charakter mesta pripravujeme aj novú koncepciu parkovania.“ Zaujímalo nás aj to, ako Ján Majerský dokáže zosúladiť svoje podnikateľské povinnosti s prácou poslanca. „Nie je to vždy jednoduché.

Práca ma napĺňa, ale poslaneckú prácu sa snažím robiť tak, aby som sa na konci volebného obdobia mohol s čistým svedomím pozrieť späť.“ Všetko, čo Jána Majerského obklopuje, je náročné na čas, komunikáciu aj osobné voľno. Za zmienku však stojí aj fakt, že celú svoju poslaneckú odmenu za celé volebné obdobie venoval materskej škole v Poluvsí.

zdroj: 4. 5. 2004 Žilinské noviny


File to download:

Top