References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

SEMOS – firemný buletín 02/2012

Keď niekto povie v naše stavebnej brandži SEMOS hneď nám to evokuje Prešov a dvoch sympatických a stavebníctvu oddaných majiteľov Mira Molčana a Petra Sekeráka. Dnes môžeme smelo povedať že SEMOS je značka, ktorá je v slovenskom stavebníctve garanciou kvality a serioznosti. S takýmto vedomím a pocitom som Semos pred rokmi spoznával a dnes môžem zodpovedne povedať, že tento pocit vo mne aj zostal.

Mal som česť a dôveru pôsobiť 4 roky vo funkcii prezidenta Zväzu Stavebných Podnikateľov Slovenska kde prešovský kraj a SEMOS zastupoval Miro Molčan. Zodpovedne a hlavne aktívne a odborne. Taká je moja skúsenosť s vedením SEMOSu aj z priamej spolupráce. Práve v súčasnosti je dôležitou hodnotou každej spoločnosti korektná spolupráca.

Slovenské stavebníctvo sa v súčasnom období nachádza v kríze odbytu našej produkcie a služieb. Stavebníctvo je závislé na investíciách potenciálnych klientov a práve táto investičná aktivita je dnes na minimálnej úrovni.

Vedenia stavebných firiem stoja dnes pred ťažkou úlohou ako udržať podnik, zamestnanosť, získať nové kontrakty a riešiť veľkosť nákladov. Je tu priestor na nové výzvy, nové služby ktoré firmy musia vytvárať pre udržanie našich podnikov ale sú to aj jasné riešenia, ktoré sú nevyhnutné pre krízový vývoj stavebnej produkcie. Všetci v našich stavebných firmách si musia uvedomiť že dnes je rozhodujúca naša výkonnosť, tímovosť podporená lojalitou, pozitívnou komunikácia ku firemným klientom a medzi nami. Ak vo firmách dokážeme spoločne tieto zásady realizovať bude to základ firemného úspechu a takýmto prístupom vytvoríme atraktívne podmienky pre našich klientov. … viac…

zdroj: www.semos.sk


File to download:

Top