References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rozhovor s Ing. Jánom Majerským, PhD., predsedom správnej rady skupiny PROMA

Objem stavebnej výroby sa v posledných mesiacoch uplynulého roka, ako aj v prvých mesiacoch roku 2009, znížil. Potvrdila sa očakávaná stagnácia dopytu, o ktorej som hovoril na začiatku roku 2009, čo sa prejavilo nižšími tržbami stavebných podnikov. Za 7 mesiacov roku 2009 poklesla stavebná produkcia na Slovensku o 9,4% oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Tržby za vlastné výkony stavebných podnikov poklesli až o 13,6%. Ešte ako prezident ZSPS som pri všetkých pozitívnych hodnoteniach veľmi vysokých dvojciferných rastov stavebnej produkcie za uplynulé obdobie vždy aj podotkol, že tento rast nemôže byť dlhodobý. To sa aj potvrdilo, len som očakával, že ten prechod na primeraný proporcionálny rast stavebnej produkcie bude menej razantný a pokojnejší. Tento trend stagnácie po stavebných prácach je takmer vo všetkých krajinách EÚ a Ruska, ktoré sledujem. Najväčší pokles je v Španielsku až 15% a v samotnej Moskve až 25% a v Rusku 13%. viac…

zdroj: stavebné revue 20/2009


File to download:

Top