References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rekonštrukcia Základnej školy v Lietavskej Lúčke

V septembri minulého roka prezentovali partneri zúčastnení na pilotnom projekte vyhlásenom Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR prvé výsledky meraní spotreby energie na Základnej škole v Lietavskej Lúčke po prvej vykurovacej sezóne. V porovnaní s rokom 2006 (pred začatím renovačných prác) sa v roku 2010 podarilo dosiahnuť pokles v spotrebe energie na vykurovanie objektu a prípravu teplej vody (plyn a elektrická energia) až o 75 %.

Vo februári 2007 sa prvý raz prezentovalo verejné oznámenie spolupráce BASF Slovensko, spol. s r. o., Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na pilotnom projekte rekonštrukcie základnej školy na nízkoenergetický štandard.

Pri renovácii školskej budovy ležalo ťažisko v prvom rade na troch opatreniach – tepelnej izolácii obvodového plášťa, izolácii strechy a podlahy. Výsledkom bola nielen úspora energie a nákladov, ale aj kvalita charakterizovaná optimálnym prostredím s pocitom pohody, ktoré podporuje schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Optimálnu súhru opatrení zabezpečili aj ďalšie nevyhnutné riešenia od partnerov – solárne kolektory, tepelné čerpadlo s geotermálnymi sondami či vetracie zariadenie s rekuperáciou tepla (pozn. redakcie: o potrebe riešiť systémy vetrania na školách píšeme aj v samostatnom článku toho čísla na str. 46). Príjemné prostredie dotvorili aj optimálne osvetlenie a moderné vonkajšie hliníkové žalúzie, ktoré účinne znižujú tepelnú záťaž solárnym žiarením v učebniach. viac…

Článok vznikol z podkladov spoločností BASF Slovensko, spol. s r. o., HKL-TB, s. r. o. a Viessmann, s. r. o.
Foto a obrázky: Dano Veselský, BASF Slovensko, HKL-TB, Viessmann
Článok bol uverejnený v časopise 
TZB HAUSTECHNIK.


File to download:

Top